هرمزگان

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان هرمزگان، ملاحظه فرمایید:
بندر عباس

نام شهر

بندر عباس

دفتر نمایندگی

آریا ارتباط تدبیر پارس

مدیر عامل

محمد رحمتی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(076)

نمابر

91000003(076)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۳۳۳۱۸۰۱۸(۰۷۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 91000999(076)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بندرعباس، خیابان امام خمینی، جنب خیابان آزادگان، ساختمان عرفان، طبقه ۳، واحد ۲۷

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7915739953

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته

بندر کنگ

نام شهر

بندر کنگ

دفتر نمایندگی

ایمان فاضلی

مدیر عامل

ایمان فاضلی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(076)

نمابر

91000003(076)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۴۴۲٣٢١١١(۰۷۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۴۴۲٣٢١١١(۰۷۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بندرکنگ، میدان شهرداری، بازار ماهی‌فروشان قدیم، جنب پارچه سرای آذری

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7971854956

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته

بندرلنگه

نام شهر

بندرلنگه

دفتر نمایندگی

ایمان فاضلی

مدیر عامل

ایمان فاضلی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(076)

نمابر

91000003(076)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 44245557(076)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 44245557(076)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بندرلنگه، خیابان انقلاب، ساختمان یاقوت، طبقه ۱، واحد 1034

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7971641883

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته

جاسک

نام شهر

جاسک

دفتر نمایندگی

آریا ارتباط تدبیر پارس

مدیر عامل

محمد رحمتی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(076)

نمابر

91000003(076)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

33318000(076)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 91000999(076)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بندرعباس، خیابان امام خمینی، جنب خیابان آزادگان، ساختمان عرفان، طبقه ۳، واحد ۲۷

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7915739953

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته

جزیره کیش

نام شهر

جزیره کیش

دفتر نمایندگی

 آریا تدبیر مهر کیش

مدیر عامل

سامان کردزاده

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(076)

نمابر

91000003(076)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۴۴۶۷۶۷۶(۰۷۶) – 91007676(۰۷۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۴۴۴۶۷۶۷۶(۰۷۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

جزیره کیش، مجتمع بانک‌ها، برج منا، طبقه پنجم، واحد 20

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۹۴۱۷۷۳۱۷۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته

درگهان

نام شهر

درگهان

دفتر نمایندگی

آریا ارتباط تدبیر پارس

مدیر عامل

محمد رحمتی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(076)

نمابر

91000003(076)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

33318000(076)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(76)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بندرعباس، خیابان امام خمینی، جنب خیابان آزادگان، ساختمان عرفان، طبقه ۳، واحد ۲۷

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7915739953

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته

رودان

نام شهر

رودان

دفتر نمایندگی

آریا ارتباط تدبیر پارس

مدیر عامل

محمد رحمتی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(076)

نمابر

91000003(076)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

33318000(076)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 91000999(076)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بندرعباس، خیابان امام خمینی، جنب خیابان آزادگان، ساختمان عرفان، طبقه 3، واحد 27

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7915739953

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته

قشم

نام شهر

قشم

دفتر نمایندگی

آریا ارتباط تدبیر پارس

مدیر عامل

محمد رحمتی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(076)

نمابر

91000003(076)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

33318000(076)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(076)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بندرعباس، خیابان امام خمینی، جنب خیابان آزادگان، ساختمان عرفان، طبقه 3، واحد 27

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7915739953

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته

میناب

نام شهر

میناب

دفتر نمایندگی

آریا ارتباط تدبیر پارس

مدیر عامل

محمد رحمتی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(076)

نمابر

91000003(076)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۳۳۱۸۰۱۸(076)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(076)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بندرعباس، خیابان امام خمینی، جنب خیابان آزادگان، ساختمان عرفان، طبقه ۳، واحد 27

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۹۱۵۷۳۹۹۵۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته