قزوین

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان قزوین، ملاحظه فرمایید:
آبیک

نام شهر

آبیک

دفتر نمایندگی

میلاد سلیمیان

مدیر عامل

میلاد سلیمیان

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(028)

نمابر

91000003(028)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 32823469(028)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 32823469(028)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قزوین، آبیک، خیابان سماییان، روبروی تامین اجتماعی،
کافی‌نت طلوع، پلاک ۱۵۷۴۳

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

3441917839

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

آوج

نام شهر

آوج

دفتر نمایندگی

حسین میرزایی

مدیر عامل

حسین میرزایی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(028)

نمابر

91000003(028)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

34623867(028)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

34623867(028)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 قزوین، آوج، خیابان طالقانی، نبش خیابان آزادی، پلاک ۳۰

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 3461655411

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

اقبالیه

نام شهر

اقبالیه

دفتر نمایندگی

رضا کریمی

مدیر عامل

رضا کریمی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(028)

نمابر

91000003(028)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

33426605(028)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 33426605(028)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

اقبالیه، خیابان پاسداران، جنب مسجد امیرالمومنین،
کافی‌نت ایرانیان

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

3418173898

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

الوند

نام شهر

الوند

دفتر نمایندگی

بکر اندیشان آسیا

مدیر عامل

علی گرامی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(028)

نمابر

91000003(028)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

028-33991430

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 91000999(028)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قزوین، بلوار خامنه ای، مجتمع تجاری نیایش، طبقه دوم، واحد 229

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

3415939563

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بوئین زهرا

نام شهر

بوئین زهرا

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(028)

نمابر

91000003(028)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 91000999(028)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بیدستان

نام شهر

بیدستان

دفتر نمایندگی

فرید جاویدفر

مدیر عامل

فرید جاویدفر

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(028)

نمابر

91000003(028)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 32328849(028)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

32328849(028)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قزوین بیدستان خیابان امام روبروی داروخانه دکتر بلوچی پلاک 16

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

3415146591

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

تاکستان

نام شهر

تاکستان

دفتر نمایندگی

مریم رحمانی

مدیر عامل

مریم رحمانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(028)

نمابر

91000003(028)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

35246112(028)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

35246112(028)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 تاکستان، خیابان امام خمینی، روبه‎روی هلال احمر، دفتر بیمه کارآفرین

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

3481733495

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

دانسفهان

نام شهر

دانسفهان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(028)

نمابر

91000003(028)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 91000999(028)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

شال

نام شهر

شال

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(028)

نمابر

91000003(028)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(028)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

شریفیه

نام شهر

شریفیه

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(028)

نمابر

91000003(028)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(028)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخ‌گویی تلفنی فروش و فنی: 24 ساعته
قزوین

نام شهر

قزوین

دفتر نمایندگی

بکر اندیشان آسیا

مدیر عامل

علی گرامی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(028)

نمابر

91000003(028)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

33991430(028)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

028-33991430

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 قزوین، مجتمع تجاری نیایش، طبقه دوم، واحد 229

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 3415939563

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

محمدیه

نام شهر

محمدیه

دفتر نمایندگی

ابراهیم اکبرشاهی

مدیر عامل

 ابراهیم اکبرشاهی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(028)

نمابر

91000003(028)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

32579646(028)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

32579646(028)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قزوین، محمدیه، منطقه ۱، بلوار شهید مطهری، بین شقایق ۱۵ و ۱۷، نمایندگی فروش اینترنت شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

3491787487

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته