قزوین

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان قزوین، ملاحظه فرمایید:
آبیک

نام شهر

آبیک

دفتر نمایندگی

میلاد سلیمیان

مدیر عامل

میلاد سلیمیان

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۸)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۸)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۳۲۸۲۳۴۶۹(۰۲۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۳۲۸۲۳۴۶۹(۰۲۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قزوین، آبیک، خیابان سماییان، روبروی تامین اجتماعی،
کافی‌نت طلوع، پلاک ۱۵۷۴۳

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۴۴۱۹۱۷۸۳۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

آوج

نام شهر

آوج

دفتر نمایندگی

حسین میرزایی

مدیر عامل

حسین میرزایی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۸)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۸)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۴۶۲۳۸۶۷(۰۲۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۴۶۲۳۸۶۷(۰۲۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 قزوین، آوج، خیابان طالقانی، نبش خیابان آزادی، پلاک ۳۰

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۳۴۶۱۶۵۵۴۱۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

اقبالیه

نام شهر

اقبالیه

دفتر نمایندگی

رضا کریمی

مدیر عامل

رضا کریمی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۸)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۸)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۳۴۲۶۶۰۵(۰۲۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۳۳۴۲۶۶۰۵(۰۲۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

اقبالیه، خیابان پاسداران، جنب مسجد امیرالمومنین،
کافی‌نت ایرانیان

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۴۱۸۱۷۳۸۹۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

الوند

نام شهر

الوند

دفتر نمایندگی

زبان آی‌تی

مدیر عامل

محمدرضا جباری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۸)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۸)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۰۰۰۱(۰۲۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۳۳۶۰۰۰۱(۰۲۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قزوین، نبش میدان قدس، مجتمع ماهان، طبقه دوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۴۱۵۶۴۷۳۹۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بوئین زهرا

نام شهر

بوئین زهرا

دفتر نمایندگی

شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۸)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۸)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۲۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بیدستان

نام شهر

بیدستان

دفتر نمایندگی

فرید جاویدفر

مدیر عامل

فرید جاویدفر

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۸)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۸)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۳۲۳۲۸۸۴۹(۰۲۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۲۳۲۸۸۴۹(۰۲۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 بیدستان، خیابان امام، روبروی کانون فرهنگی زمر

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۴۱۵۱۴۳۹۸۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

تاکستان

نام شهر

تاکستان

دفتر نمایندگی

مریم رحمانی

مدیر عامل

مریم رحمانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۸)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۸)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۵۲۴۶۱۱۲(۰۲۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۵۲۴۶۱۱۲(۰۲۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 تاکستان، خیابان امام خمینی، روبه‎روی هلال احمر، دفتر بیمه کارآفرین

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۴۸۱۷۳۳۴۹۵

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

دانسفهان

نام شهر

دانسفهان

دفتر نمایندگی

شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۸)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۸)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۲۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

شال

نام شهر

شال

دفتر نمایندگی

مریم رحمانی

مدیر عامل

مریم رحمانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۸)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۸)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۵۲۴۶۱۱۲(۰۲۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۵۲۴۶۱۱۲(۰۲۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 تاکستان، خیابان امام خمینی، روبه‎روی هلال احمر، دفتر بیمه کارآفرین

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۴۸۱۷۳۳۴۹۵

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

شریفیه

نام شهر

شریفیه

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۸)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۸)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۲۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 –

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخ‌گویی تلفنی فروش و فنی: ۲۴ ساعته
قزوین

نام شهر

قزوین

دفتر نمایندگی

 زبان آی‌تی

مدیر عامل

محمدرضا جباری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۸)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۸)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۰۰۰۱(۰۲۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۲۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 قزوین، نبش میدان قدس، مجتمع ماهان، طبقه دوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۳۴۱۵۶۴۷۳۹۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

محمدیه

نام شهر

محمدیه

دفتر نمایندگی

ابراهیم اکبرشاهی

مدیر عامل

 ابراهیم اکبرشاهی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۸)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۸)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۵۷۹۶۴۶(۰۲۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۲۵۷۹۶۴۶(۰۲۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قزوین، محمدیه، منطقه ۱، بلوار شهید مطهری، بین شقایق ۱۵ و ۱۷، نمایندگی فروش اینترنت شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۴۹۱۷۸۷۴۸۷

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته