فارس

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان فارس، ملاحظه فرمایید:
آباده

نام شهر

آباده

دفتر نمایندگی

امیر زمانی

مدیر عامل

امیر زمانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۴۳۳۱۱۱۵(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۴۴۳۳۱۱۱۵(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

آباده، خیابان امام، روبروی دبیرستان ظهیر امامی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۳۹۱۸۱۷۶۱۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

آباده طشک

نام شهر

آباده طشک

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخ‌گویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
اقلید

نام شهر

اقلید

دفتر نمایندگی

امیر زمانی

مدیر عامل

امیر زمانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۴۳۳۱۱۱۵(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۴۴۳۳۱۱۱۵(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

آباده، خیابان امام، روبروی دبیرستان ظهیر امامی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۳۹۱۸۱۷۶۱۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴
پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

ارسنجان

نام شهر

ارسنجان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

استهبان

نام شهر

استهبان

دفتر نمایندگی

سعید ضیایی پور

مدیر عامل

سعید ضیایی پور

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۵۳۲۲۶۴۹۴, ۵۳۲۳۲۷۴۲(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

 ۵۳۲۲۶۴۹۴, ۵۳۲۳۲۷۴۲(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خیابان توحید، روبروی بانک ملت، جنب لوازم تحریر فرهنگ

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۴۵۱۷۳۶۴۷۵

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

اوز

نام شهر

اوز

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بوانات

نام شهر

بوانات

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بیرم

نام شهر

بیرم

دفتر نمایندگی

منصور شکری

مدیر عامل

منصور شکری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۲۵۵۵۰۵۰(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۵۲۵۵۵۰۵۰(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بیرم، جنب امامزاده شاه زندو

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۴۳۸۱۵۵۳۷۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

پاسارگاد

نام شهر

پاسارگاد

دفتر نمایندگی

نعمت الله برزگر

مدیر عامل

نعمت الله برزگر

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۶۲۸۶۶۱۱(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۶۲۸۶۶۱۱(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرستان پاسارگاد، بخش مرکزی سعادت شهر، بلوار امام خمینی ، روبروی مسجد ابوالفضل، جنب بیمه معلم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۳۷۴۱۸۷۹۳۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

جنت‌شهر

نام شهر

جنت‌شهر

دفتر نمایندگی

سجاد معمارزاده

مدیر عامل

سجاد معمارزاده

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۳۵۲۲۸۸۰,۵۳۵۲۱۵۱۵(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۵۳۵۲۲۸۸۰,۵۳۵۲۱۵۱۵(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

داراب، سه راه چمران، کوچه شهید مسکینی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۴۸۱۶۴۶۴۶۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

جهرم

نام شهر

جهرم

دفتر نمایندگی

فرس پیشگام سیستم پارس

مدیر عامل

علی رضا یوسف‌زاده جهرمی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۴۴۴۹۶۶۶(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۵۴۴۴۹۶۶۶(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

جهرم، انتهای بلوار امام خمینی، میدان مولوی، روبه‌روی بانک تجارت، جنب بیمه ایران

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۴۱۵۶۱۳۸۳۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

حاجی آباد فارس

نام شهر

حاجی آباد فارس

دفتر نمایندگی

آریا رسانه برتر زرین دشت

مدیر عامل

افسانه فتحی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۳۷۲۰۹۵۳(۰۷۱) ,۵۳۷۲۰۹۵۵(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۵۳۷۲۰۹۵۴۶(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

حاجی آباد، خیابان امام خمینی ره، جنب مخابرات، نمایندگی شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۴۸۶۱۵۸۴۵۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

خرامه

نام شهر

خرامه

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخ‌گویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

خرم‌بید

نام شهر

خرم‌بید

دفتر نمایندگی

فنی مهندسی رسام الکتریک خرم‌بید

مدیر عامل

غلامرضا حبیبی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۴۴۶۵۴۸۷(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۴۴۴۶۵۴۸۷(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

ناحیه ۱ کمربندی، روبروی بوستان سعدی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۳۹۶۱۴۹۹۷۵

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

خنج

نام شهر

خنج

دفتر نمایندگی

محمد عزیزی

مدیر عامل

محمد عزیزی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۲۶۲۵۹۹۴(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۵۲۶۲۵۹۹۴(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خنج، خیابان رسالت، جنب عکاسی حافظ

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۴۴۳۱۶۵۹۶۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

خفر

نام شهر

خفر

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

داراب

نام شهر

داراب

دفتر نمایندگی

سجاد معمارزاده

مدیر عامل

سجاد معمارزاده

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۳۵۲۱۵۱۵, ۵۳۵۲۲۸۸۰(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۵۳۵۲۱۵۱۵, ۵۳۵۲۲۸۸۰(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

داراب، سه راه چمران، کوچه شهید مسکینی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۴۸۱۶۴۶۴۶۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

زرقان

نام شهر

زرقان

دفتر نمایندگی

شبکه سپهر ارتباطات جنوب

مدیر عامل

تورج فدایی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۶۲۳۱۵۱(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۲۶۲۳۱۵۱(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

زرقان، بلوار امام خمینی (ره)، کوچه بهار ۱۲، پلاک ۱۴۰

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۳۴۱۹۱۵۱۹۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

سپیدان

نام شهر

سپیدان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
سروستان

نام شهر

سروستان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخ‌گویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
شیراز

نام شهر

شیراز

دفتر نمایندگی

آرانیک فارس

مدیر عامل

پیمان همایون

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۶۴۷۶۶۱۱(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شیراز، خیابان قصردشت، مقابل خیابان عفیف‌آباد، جنب بانک کشاورزی، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۱۹۳۶۷۳۷۱۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

صدرا

نام شهر

صدرا

دفتر نمایندگی

آراینک فارس

مدیر عامل

پیمان همایون

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۶۴۷۶۶۱۱(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۶۴۷۶۶۱۱(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شیراز، خیابان قصردشت، مقابل خیابان عفیف‌آباد، جنب بانک ملی، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۱۹۳۶۷۳۷۱۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

فراشبند

نام شهر

فراشبند

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخ‌گویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
فسا

نام شهر

فسا

دفتر نمایندگی

پژوهش رایانه فارس

مدیر عامل

ناصر احمدپور

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۳۳۵۲۲۴۱,۵۳۳۵۲۲۴۳(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۵۳۳۵۲۲۴۱,۵۳۳۵۲۲۴۳(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

فسا، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
(فرمانداری)، مقابل بانک ملی شعبه دارایی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۴۶۱۸۳۴۴۳۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

فیروزآباد

نام شهر

فیروزآباد

دفتر نمایندگی

سید مصطفی مویدی

مدیر عامل

سید مصطفی مویدی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۸۷۳۳۱۶۶(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۸۷۳۳۱۶۶(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 فیروزآباد، خیابان معلم، جنب مجتمع سالار

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۴۷۱۷۵۵۳۵۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

قیر

نام شهر

قیر

دفتر نمایندگی

آریانا رایان پرگان

مدیر عامل

رسول ابراهیمی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۴۵۲۶۶۶۵(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۵۴۵۲۶۶۶۵(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قیر، میدان شهدا، خیابان سه شهید، پاساژ بهارستان، طبقه همکف

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۴۷۶۱۳۱۷۶۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

کازرون

نام شهر

کازرون

دفتر نمایندگی

کوشا الکام پارس

مدیر عامل

مهدی تقی‌زاده

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۲۲۱۹۴۱۰(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کازرون، چهارراه بانک ملی، مجتمع تجاری کوثر، واحد ۱۸

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۳۱۳۸۹۱۵۴۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

کوار

نام شهر

کوار

دفتر نمایندگی

بنیامین طهماسبی

مدیر عامل

بنیامین طهماسبی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۷۸۲۴۸۶۶(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۷۸۲۶۰۸۰(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کوار، بلوار امام خمینی، خیابان شهید مظاهری، شرکت کوار رایانه

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۳۴۶۱۷۶۹۵۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

گراش

نام شهر

گراش

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

گله‌دار

نام شهر

گله‌دار

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

لارستان

نام شهر

لارستان

دفتر نمایندگی

پیام رسان هزاره شطرنجی

مدیر عامل

محمد امین خدیور

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۲۳۳۷۲۱۲(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۵۲۳۳۷۲۱۲(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

لارستان، میدان امام خمینی، مجتمع دانش، پلاک ۷

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۴۳۱۹۸۷۶۶۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

لامرد

نام شهر

لامرد

دفتر نمایندگی

احسان حقیقت

مدیر عامل

احسان حقیقت

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۲۷۲۰۶۴۰(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۵۲۷۲۰۶۴۰(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 لامرد، خیابان کوثر، بالاتر از پست بانک، جنب بیمه معلم، کامپیوتر دهکده

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۷۴۳۴۱۵۱۹۵۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

مرودشت

نام شهر

مرودشت

دفتر نمایندگی

سپید گستر پارس

مدیر عامل

محمد حاجیان اسرمی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۳۳۳۲۰۱۱(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۴۳۳۳۲۰۱۱(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

مرودشت، خیابان انقلاب، مقابل داروخانه سینا، ساختمان شاپرک، واحد ۲

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۳۷۱۷۱۱۱۶۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

مهر

نام شهر

مهر

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

نورآباد

نام شهر

نورآباد

دفتر نمایندگی

سید عرفان باقری

مدیر عامل

سید عرفان باقری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۲۵۲۰۰۰۴(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۴۲۵۲۰۰۰۴(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

فارس، نورآباد ممسنی، طبقه دوم سیتی سنتر، پلاک ۴۰

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۳۵۱۹۴۴۵۹۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

نیریز

نام شهر

نیریز

دفتر نمایندگی

علی رضا آرا

مدیر عامل

علی رضا آرا

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۳۸۳۵۰۶۶(۰۷۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۵۳۸۲۷۴۰۱(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

فارس، نی ریز، خیابان قدس، روبروی بانک ملی امام خمینی، نمایندگی شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۴۹۱۶۶۳۴۶۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته