فارس

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان فارس، ملاحظه فرمایید:
آباده

نام شهر

آباده

دفتر نمایندگی

امیر زمانی

مدیر عامل

امیر زمانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

44331115(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

44331115(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

آباده، خیابان امام، روبروی دبیرستان ظهیر امامی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7391817618

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

آباده طشک

نام شهر

آباده طشک

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخ‌گویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته
اقلید

نام شهر

اقلید

دفتر نمایندگی

امیر زمانی

مدیر عامل

امیر زمانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

44331115(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

44331115(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

آباده، خیابان امام، روبروی دبیرستان ظهیر امامی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7391817618

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

ارسنجان

نام شهر

ارسنجان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

استهبان

نام شهر

استهبان

دفتر نمایندگی

سعید ضیایی پور

مدیر عامل

سعید ضیایی پور

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۰۷۱-۵۳۲۳۲۷۴۲

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

071-53232742

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خیابان امام زاده، روبروی بانک رفاه، جنب امامزاده، مجموعه سِوِن، طبقه همکف، پلاک 2

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7451614446

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

اوز

نام شهر

اوز

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بوانات

نام شهر

بوانات

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بیرم

نام شهر

بیرم

دفتر نمایندگی

منصور شکری

مدیر عامل

منصور شکری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

52555050(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

52555050(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بیرم، جنب امامزاده شاه زندو

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7438155376

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

پاسارگاد

نام شهر

پاسارگاد

دفتر نمایندگی

نعمت الله برزگر

مدیر عامل

نعمت الله برزگر

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

36286611(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

36286611(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرستان پاسارگاد، بخش مرکزی سعادت شهر، بلوار امام خمینی ، روبروی مسجد ابوالفضل، جنب بیمه معلم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7374187933

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

جنت‌شهر

نام شهر

جنت‌شهر

دفتر نمایندگی

سجاد معمارزاده

مدیر عامل

سجاد معمارزاده

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

53522880,53521515(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

53522880,53521515(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

داراب، سه راه چمران، کوچه شهید مسکینی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7481646461

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

جهرم

نام شهر

جهرم

دفتر نمایندگی

فرس پیشگام سیستم پارس

مدیر عامل

علی رضا یوسف‌زاده جهرمی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

54449666(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

54449666(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

جهرم، انتهای بلوار امام خمینی، میدان مولوی، روبه‌روی بانک تجارت، جنب بیمه ایران

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7415613833

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

حاجی آباد فارس

نام شهر

حاجی آباد فارس

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

91000999(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

خرامه

نام شهر

خرامه

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

91000999(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخ‌گویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته

خرم‌بید

نام شهر

خرم‌بید

دفتر نمایندگی

فخرالدین مرتضوی

مدیر عامل

فخرالدین مرتضوی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

44465487(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

44465487(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

ناحیه 1 کمربندی، روبروی بوستان سعدی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7396149975

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

خنج

نام شهر

خنج

دفتر نمایندگی

محمد عزیزی

مدیر عامل

محمد عزیزی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

52625994(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

52625994(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خنج، خیابان رسالت، جنب عکاسی حافظ

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7443165968

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

خفر

نام شهر

خفر

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

داراب

نام شهر

داراب

دفتر نمایندگی

سجاد معمارزاده

مدیر عامل

سجاد معمارزاده

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

53521515, 53522880(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

53521515, 53522880(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

داراب، سه راه چمران، کوچه شهید مسکینی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7481646461

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

زرقان

نام شهر

زرقان

دفتر نمایندگی

شبکه سپهر ارتباطات جنوب

مدیر عامل

تورج فدایی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

32623151(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

32623151(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

زرقان، بلوار امام خمینی (ره)، کوچه بهار 12، پلاک 140

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7341915193

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

سپیدان

نام شهر

سپیدان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

91000999(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
سروستان

نام شهر

سروستان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

91000999(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخ‌گویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
شیراز

نام شهر

شیراز

دفتر نمایندگی

آرانیک فارس

مدیر عامل

پیمان همایون

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

36476611(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

91000999(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شیراز، خیابان قصردشت، مقابل خیابان عفیف‌آباد، جنب بانک کشاورزی، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7193673711

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

صدرا

نام شهر

صدرا

دفتر نمایندگی

آراینک فارس

مدیر عامل

پیمان همایون

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

36476611(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

36476611(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شیراز، خیابان قصردشت، مقابل خیابان عفیف‌آباد، جنب بانک ملی، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7193673711

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

فراشبند

نام شهر

فراشبند

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

91000999(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخ‌گویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته
فسا

نام شهر

فسا

دفتر نمایندگی

پژوهش رایانه فارس

مدیر عامل

ناصر احمدپور

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

53352241,53352243(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

53352241,53352243(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

فسا، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
(فرمانداری)، مقابل بانک ملی شعبه دارایی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7461834436

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

فیروزآباد

نام شهر

فیروزآباد

دفتر نمایندگی

سید مصطفی مویدی

مدیر عامل

سید مصطفی مویدی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

38733166(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

38733166(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 فیروزآباد، خیابان معلم، جنب مجتمع سالار

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7471755356

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

قیر

نام شهر

قیر

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

کازرون

نام شهر

کازرون

دفتر نمایندگی

کوشا الکام پارس

مدیر عامل

مهدی تقی‌زاده

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

42219410(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

91000999(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کازرون، چهارراه بانک ملی، مجتمع تجاری کوثر، واحد 18

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7313891541

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

کوار

نام شهر

کوار

دفتر نمایندگی

بنیامین طهماسبی

مدیر عامل

بنیامین طهماسبی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

37824866(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

37826080(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کوار، بلوار امام خمینی، خیابان شهید مظاهری، شرکت کوار رایانه

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7346176953

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

گراش

نام شهر

گراش

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

گله‌دار

نام شهر

گله‌دار

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

لارستان

نام شهر

لارستان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
لامرد

نام شهر

لامرد

دفتر نمایندگی

احسان حقیقت

مدیر عامل

احسان حقیقت

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

52720640(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

52720640(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 لامرد، خیابان کوثر، بالاتر از پست بانک، جنب بیمه معلم، کامپیوتر دهکده

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 7434151954

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

مرودشت

نام شهر

مرودشت

دفتر نمایندگی

علی محمودی

مدیر عامل

علی محمودی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

07143333297

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

07143333297

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

مرودشت خیابان انقلاب جنب فرمانداری ویژه مرودشت ساختمان نیک قسمت تجاری واحد 5

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7371641511

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

مهر

نام شهر

مهر

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۷۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۷۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۷۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

نورآباد

نام شهر

نورآباد

دفتر نمایندگی

سید عرفان باقری

مدیر عامل

سید عرفان باقری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

07142520004

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

42520004(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

نورآباد ممسنی بلوار بسیج روبرو پلیس راهنمایی و رانندگی جنب پاساژ کاظمی پاساژ الماس شهر طبقه دوم پلاک 14

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

7351846751

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

نیریز

نام شهر

نیریز

دفتر نمایندگی

علی رضا آرا

مدیر عامل

علی رضا آرا

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(071)

نمابر

91000003(071)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

53835066(071)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

53827401(071)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

فارس، نیریز، خیابان امام خمینی، سه راه امام حسین(پل حلوایی)، جنب کامپیوتری آرا

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۴۹۱۹۱۴۸۴۵

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته