زنجان

شما می‌توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان زنجان، ملاحظه فرمایید:
اببر

نام شهر

اببر

دفتر نمایندگی

تعاونی نواندیشان جوان طارم

مدیر عامل

صادق نظری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(024)

نمابر

91000003(024)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

02432823829-02432825175

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

32823829(024)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

آببر-خیابان امام-خیابان لاله- کوچه چهارم غربی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

4591943435

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

ابهر

نام شهر

ابهر

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(024)

نمابر

91000003(024)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۲۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

خدابنده

نام شهر

خدابنده

دفتر نمایندگی

سید صابر موسوی

مدیر عامل

سید صابر موسوی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(024)

نمابر

91000003(024)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۴۲۲۲۸۹۳ (۰۲۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۴۲۲۲۸۹۳ (۰۲۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خدابنده،خیابان دکتر چمران، نبش آذر ۳

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

4581916386

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

خرم دره

نام شهر

خرم دره

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۲۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

زنجان

نام شهر

زنجان

دفتر نمایندگی

طاها سیستم زنجان

مدیر عامل

سید محمد حسن موسوی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(024)

نمابر

91000003(024)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

33552006(024)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

91000999(024)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

زنجان، خیابان سعدی شمالی، نبش کوچه پرستار، ساختمان اشراق، واحد 7

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

4513617463

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

سلطانیه

نام شهر

سلطانیه

دفتر نمایندگی

سید جمال صفوی

مدیر عامل

سید جمال صفوی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(024)

نمابر

91000003(024)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

35823671(024)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

35823671(024)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

سلطانیه،بالای گنبد، میدان امام خمینی، خیابان شهید حیدری ارگ، پلاک ۹۴، طبقه همکف

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

4551635631

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

صایین قلعه

نام شهر

صایین قلعه

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۲۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
هیدج

نام شهر

هیدج

دفتر نمایندگی

امیر مهدی مرسلی

مدیر عامل

امیر مهدی مرسلی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

02435754194

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۲۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

زنجان- هیدج – بلوار امام- روبروی خیابان باهنر- فروشگاه امواج

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

4573147388

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته