زنجان

شما می‌توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان زنجان، ملاحظه فرمایید:
اببر

نام شهر

اببر

دفتر نمایندگی

تعاونی نواندیشان جوان طارم

مدیر عامل

صادق نظری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۸۲۳۸۲۹(۰۲۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۲۸۲۳۸۲۹(۰۲۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

طارم، آببر، خیابان امام، روبروی بانک توسعه تعاون

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۵۹۱۸۳۵۴۷۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

ابهر

نام شهر

ابهر

دفتر نمایندگی

حسن کرمی

مدیر عامل

حسن کرمی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۷۵۲۵(۰۲۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۷۵۲۵(۰۲۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

ابهر – شناط  – خیابان دکتر بهشتی – بالاتر از چلوکبابی مهراب – کوچه لاله – کوچه نرگس – پلاک ۳۲۴

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۵۶۱۹۵۳۵۷۷

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

خدابنده

نام شهر

خدابنده

دفتر نمایندگی

سید صابر موسوی

مدیر عامل

سید صابر موسوی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۴۲۲۲۸۹۳ ,۳۳۵۵۲۰۰۶(۰۲۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۴۲۲۲۸۹۳ ,۳۳۵۵۲۰۰۶(۰۲۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خدابنده،خیابان دکتر چمران، نبش آذر ۳

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۵۸۱۹۱۶۳۸۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

خرم دره

نام شهر

خرم دره

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۲۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

زنجان

نام شهر

زنجان

دفتر نمایندگی

طاها سیستم زنجان

مدیر عامل

سید محمد حسن موسوی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۳۵۵۲۰۰۶(۰۲۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۲۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

زنجان، خیابان سعدی شمالی، نبش کوچه پرستار، ساختمان اشراق، واحد ۷

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۵۱۳۶۱۷۴۶۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

سلطانیه

نام شهر

سلطانیه

دفتر نمایندگی

سید جمال صفوی

مدیر عامل

سید جمال صفوی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۵۸۲۳۶۷۱(۰۲۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۵۸۲۳۶۷۱(۰۲۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

سلطانیه،بالای گنبد، میدان امام خمینی، خیابان شهید حیدری ارگ، پلاک ۹۴، طبقه همکف

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۵۵۱۶۳۵۶۳۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

صایین قلعه

نام شهر

صایین قلعه

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۲۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
هیدج

نام شهر

هیدج

دفتر نمایندگی

میلاد عسگری

مدیر عامل

میلاد عسگری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۵۷۵۴۱۹۴(۰۲۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۵۷۵۴۱۹۴(۰۲۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

زنجان، هیدج، انتهای خیابان امام، امواج فیلم هیدج

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۵۷۳۱۴۷۱۴۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۴

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته