خراسان شمالی

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان خراسان شمالی، ملاحظه فرمایید:
اسفراین

نام شهر

اسفراین

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(058)

نمابر

91000003(058)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(058)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته
بجنورد

نام شهر

بجنورد

دفتر نمایندگی

فرجاد نامور ارتباط اترک

مدیر عامل

فاطمه حسین‌زاده

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(058)

نمابر

91000003(058)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

32263410(058)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 91000999(058)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بجنورد، خیابان طالقانی شرقی، روبه‌روی طالقانی ۹

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

9414696176

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته

شیروان

نام شهر

شیروان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۵۸)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۵۸)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۵۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
فاروج

نام شهر

فاروج

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(058)

نمابر

91000003(058)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۵۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته