خراسان جنوبی

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان خراسان جنوبی، ملاحظه فرمایید:
بیرجند

نام شهر

بیرجند

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۵۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۵۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۵۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
طبس

نام شهر

طبس

دفتر نمایندگی

شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۵۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۵۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۵۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
فردوس

نام شهر

فردوس

دفتر نمایندگی

حامد علمدار

مدیر عامل

حامد علمدار

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۵۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۵۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۳۲۷۳۲۳۳۳(۰۵۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۲۷۳۲۳۳۳(۰۵۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

فردوس، بلوار بعثت شمالی، بین بعثت ۴ و ۶، نمایندگی شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۹۷۷۱۸۱۶۵۵۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

قائن

نام شهر

قائن

دفتر نمایندگی

هادی کامل

مدیر عامل

هادی کامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۵۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۵۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۵۲۰۷۷۷(۰۵۶) ,۹۱۰۰۲۰۷۷(۰۵۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۲۵۲۰۷۷۷(۰۵۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قائن، نبش جانبازان ۱، پلاک ۲۷، طبقه اول (شعبه دوم طلوع رایانه)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۹۷۶۱۸۳۹۱۶۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته