خراسان جنوبی

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان خراسان جنوبی، ملاحظه فرمایید:
بیرجند

نام شهر

بیرجند

دفتر نمایندگی

مبین مروارید افاق اترک

مدیر عامل

سید مهدی حسینی پویا

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

05691000000

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۵۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

05632214333

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۵۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان صیادشیرازی، قطعه ۴۴

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

9413649831

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته

طبس

نام شهر

طبس

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(056)

نمابر

91000003(056)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(056)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته
فردوس

نام شهر

فردوس

دفتر نمایندگی

حامد علمدار

مدیر عامل

حامد علمدار

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(056)

نمابر

91000003(056)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 32732333(056)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

32732333(056)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

فردوس، بلوار بعثت شمالی، بین بعثت 4 و 6، نمایندگی شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 9771816559

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته

قائن

نام شهر

قائن

دفتر نمایندگی

هادی کامل

مدیر عامل

هادی کامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(056)

نمابر

91000003(056)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

05691002077-۰۵۶۳۲۵۲۰۷۷۷

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

05691002077-۰۵۶۳۲۵۲۰۷۷۷

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قاین – داخل کوچه جانبازان 1 – روبروی ابزار داوودی – فروشگاه کامپیوتر و نمایندگی اینترنت پرسرعت شاتل (شعبه دوم طلوع رایانه)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

9761839387

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته