تهران

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان تهران، ملاحظه فرمایید:
اسلام‌شهر

نام شهر

اسلام‌شهر

دفتر نمایندگی

معصومه عبدالملکی

مدیر عامل

معصومه عبدالملکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۶۳۷۴۹۷۳-۶(۰۲۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۵۶۳۷۴۹۷۳-۶(۰۲۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 اسلامشهر، خیابان زرافشان، بین کوچه ۲۷ و ۲۹، جنب املاک جهان

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۳۱۴۷۱۶۵۹۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

اندیشه

نام شهر

اندیشه

دفتر نمایندگی

ابتکار پیشه پایتخت

مدیر عامل

مرتضی برزگر

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۱)

نمابر

۶۵۲۴۳۵۰۰(۰۲۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۶۵۲۴۳۴۹۴ ,۶۵۲۴۳۴۹۰(۰۲۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۶۵۲۴۳۴۹۴ ,۶۵۲۴۳۴۹۰(۰۲۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهریار، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان فرمانداری، جنب بانک مسکن، پلاک۵۱۹، طبقه ۱، واحد ۱

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۳۵۱۶۵۴۹۶۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

پردیس

نام شهر

پردیس

دفتر نمایندگی

توسعه فناوری پیشرو تکین

مدیر عامل

فاطمه بیژن‌فر

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۹۱۰۰۱۶۱۶ ,۹۱۰۰۱۶۱۷(۰۲۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۹۱۰۰۱۶۱۶ ,۹۱۰۰۱۶۱۷(۰۲۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

تهران، پردیس، میدان امام خمینی، مجتمع تجاری گلستان،
طبقه دوم اداری، واحد ۲۱۶

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۱۶۵۹۱۱۹۶۸۷

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

دماوند

نام شهر

دماوند

دفتر نمایندگی

سهیل طیبی

مدیر عامل

سهیل طیبی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۷۶۳۲۸۹۹۶(۰۲۱) ، ۷۶۳۲۸۹۹۵(۰۲۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۷۶۳۲۸۹۹۶(۰۲۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

دماوند، میدان ۱۷ شهریور، مجتمع تجاری پرشین، طبقه سوم، واحد ۳۰۳

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۹۷۱۶۳۳۴۶۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

رودهن

نام شهر

رودهن

دفتر نمایندگی

سهیل طیبی

مدیر عامل

سهیل طیبی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۷۶۳۲۸۹۹۶(۰۲۱) ، ۷۶۳۲۸۹۹۵(۰۲۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۷۶۳۲۸۹۹۶(۰۲۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

دماوند، میدان ۱۷ شهریور، مجتمع تجاری پرشین، طبقه سوم، واحد ۳۰۳

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۹۷۱۶۳۳۴۶۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

شاهدشهر

نام شهر

شاهدشهر

دفتر نمایندگی

ابتکار پیشه پایتخت

مدیر عامل

مرتضی برزگر

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۱)

نمابر

۶۵۲۴۳۵۰۰(۰۲۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۶۵۲۴۳۴۹۴ ,۶۵۲۴۳۴۹۰(۰۲۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۶۵۲۴۳۴۹۴ ,۶۵۲۴۳۴۹۰(۰۲۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهریار، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان فرمانداری، جنب بانک مسکن، پلاک ۵۱۹، طبقه ۱، واحد ۱

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۳۵۱۶۵۴۹۶۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

شهر قدس

نام شهر

شهر قدس

دفتر نمایندگی

ابتکار پیشه پایتخت

مدیر عامل

مرتضی برزگر 

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۱)

نمابر

۶۵۲۴۳۵۰۰(۰۲۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۶۵۲۴۳۴۹۴ ,۶۵۲۴۳۴۹۰(۰۲۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۶۵۲۴۳۴۹۴ ,۶۵۲۴۳۴۹۰(۰۲۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهریار، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان فرمانداری، جنب بانک مسکن، پلاک۵۱۹ ، طبقه ۱، واحد ۱

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۳۵۱۶۵۴۹۶۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

شهریار

نام شهر

شهریار

دفتر نمایندگی

ابتکار پیشه پایتخت

مدیر عامل

مرتضی برزگر

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۱)

نمابر

۶۵۲۴۳۵۰۰(۰۲۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۶۵۲۴۳۴۹۴ ,۶۵۲۴۳۴۹۰(۰۲۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۶۵۲۴۳۴۹۴ ,۶۵۲۴۳۴۹۰(۰۲۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهریار، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان فرمانداری، جنب بانک مسکن، پلاک۵۱۹ ، طبقه ۱، واحد ۱

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۳۵۱۶۵۴۹۶۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

صباشهر

نام شهر

صباشهر

دفتر نمایندگی

ابتکار پیشه پایتخت

مدیر عامل

مرتضی برزگر

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۱)

نمابر

۶۵۲۴۳۵۰۰(۰۲۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۶۵۲۴۳۴۹۴ ,۶۵۲۴۳۴۹۰(۰۲۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۶۵۲۴۳۴۹۴ ,۶۵۲۴۳۴۹۰(۰۲۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهریار ، خیابان ولی عصر ، نرسیده به میدان فرمانداری ، جنب بانک مسکن ، پلاک۵۱۹ ، طبقه ۱، واحد ۱

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۳۵۱۶۵۴۹۶۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

فیروزکوه

نام شهر

فیروزکوه

دفتر نمایندگی

سهیل طیبی

مدیر عامل

سهیل طیبی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۷۶۳۲۸۹۹۶(۰۲۱) ، ۷۶۳۲۸۹۹۵(۰۲۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۷۶۳۲۸۹۹۶(۰۲۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

دماوند، میدان ۱۷ شهریور، مجتمع تجاری پرشین، طبقه سوم، واحد ۳۰۳

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۹۷۱۶۳۳۴۶۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

قرچک

نام شهر

قرچک

دفتر نمایندگی

آریا شبکه وارنا

مدیر عامل

محمد خانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۶۲۹۴۹۱۱(۰۲۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۶۲۹۴۹۱۱(۰۲۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

ورامین، میدان امام خمینی، خیابان طالقانی، بازار طالقانی، پلاک ۳۶

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۳۷۱۷۹۴۱۶۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

گلستان

نام شهر

گلستان

دفتر نمایندگی

معصومه عبدالملکی

مدیر عامل

معصومه عبدالملکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۶۳۷۴۹۷۳-۶(۰۲۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۵۶۳۷۴۹۷۳-۶(۰۲۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 اسلامشهر، خیابان زرافشان، بین کوچه ۲۷ و ۲۹، جنب املاک جهان

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۳۱۴۷۱۶۵۹۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

ورامین

نام شهر

ورامین

دفتر نمایندگی

آریا شبکه وارنا

مدیر عامل

محمد‌ خانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۶۲۹۴۹۱۱(۰۲۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۳۶۲۹۴۹۱۱(۰۲۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

ورامین، میدان امام خمینی، خیابان طالقانی، بازار طالقانی، پلاک ۳۶

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۳۷۱۷۹۴۱۶۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته