البرز

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان البرز، ملاحظه فرمایید:
طالقان

نام شهر

طالقان

دفتر نمایندگی

فاضل قدیری اصل

مدیر عامل

فاضل قدیری اصل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۴۷۲۲۰۲۰(۰۲۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

 ۴۴۷۲۲۰۲۰(۰۲۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 البرز، طالقان، بخش مرکزی شهرک طالقان، موزاییک سازی، بلوار شهید مطهری، ساختمان بهمن

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۳۶۹۱۱۸۵۶۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۲۴ ساعته

پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

کرج

نام شهر

کرج

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

احمد نخجوانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۲۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کرج، جهانشهر، میدان مدنی، بلوار ماهان، خیابان شبنم، پلاک ۱ و ۳، ساختمان شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۳۱۴۴۶۹۶۵۱۵

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

گرمدره

نام شهر

گرمدره

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

احمد نخجوانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۲۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کرج، جهانشهر، میدان مدنی، بلوار ماهان، خیابان شبنم، پلاک ۱ و ۳، ساختمان شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۳۱۴۴۶۹۶۵۱۵

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
هشتگرد

نام شهر

هشتگرد

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۲۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۲۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۲۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته