اصفهان

شما می‌توانید اطلاعات نمایندگی مورد نظر خود را در استان اصفهان، ملاحظه فرمایید:
اصفهان

نام شهر

اصفهان

دفتر نمایندگی

آریا شبکه امن

مدیر عامل

سعید عشقی نژاد

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۰۰۰۱-۹۱۰۰۴۰۳۰(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

اصفهان، پل وحید، خیابان وحید، بعد از چهارراه خاقانی، طبقه فوقانی بانک سرمایه

کدپستی دفتر نمایندگی

 ۸۱۷۶۷۸۹۷۵۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
آران و بیدگل

نام شهر

آران و بیدگل

دفتر نمایندگی

داده پردازان آوای سیلک

مدیر عامل

حسین اخوان

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۵۴۷۲۲۲۰(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۵۵۴۷۲۲۲۰(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کاشان، خیابان آیت‌ا… کاشانی، نبش بانک کارآفرین، ساختمان نارون

کدپستی دفتر نمایندگی

۸۷۱۴۶۸۴۸۴۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
اشترجان

نام شهر

اشترجان

دفتر نمایندگی

حسین عبدالهی

مدیر عامل

حسین عبدالهی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۱۰۹۱(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۱۰۹۱(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کلیشاد، خیابان شهید مطهری، روبروی بانک ملی، ابتدای کمربندی شهید باهنر

کدپستی دفتر نمایندگی

۸۴۵۶۱۳۷۵۶۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
بادرود

نام شهر

بادرود

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کدپستی دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
پیربکران

نام شهر

پیربکران

دفتر نمایندگی

حسین عبدالهی

مدیر عامل

حسین عبدالهی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۱۰۹۱(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۱۰۹۱(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کلیشاد، خیابان شهید مطهری، روبروی بانک ملی، ابتدای کمربندی شهید باهنر

کدپستی دفتر نمایندگی

 ۸۴۵۶۱۳۷۵۶۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
تیران و کرون

نام شهر

تیران و کرون

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کدپستی دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
خمینی شهر

نام شهر

خمینی شهر

دفتر نمایندگی

داده گستران فرخ مهر آرتین

مدیر عامل

مسعود میرنصیری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۹۱۰۰۲۵۹۵(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۲۵۹۵(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

 خمینی شهر، میدان ۲۲ بهمن، طبقه فوقانی کلینیک امام حسین(ع)

کدپستی دفتر نمایندگی

۸۴۱۷۶۷۵۸۴۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
داران

نام شهر

داران

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کدپستی دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
درچه

نام شهر

درچه

دفتر نمایندگی

داده گستران فرخ مهر آرتین

مدیر عامل

مسعود میرنصیری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۲۵۹۵(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۲۵۹۵(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

خمینی شهر، میدان ۲۲ بهمن، طبقه فوقانی کلینیک امام حسین(ع)

کدپستی دفتر نمایندگی

۸۴۱۹۱۳۷۴۳۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
دولت آباد

نام شهر

دولت آباد

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کدپستی دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
دهاقان

نام شهر

دهاقان

دفتر نمایندگی

مهندسی وب گستران ثمین

مدیر عامل

مرتضی نصرت

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۳۲۴۱۰۰۰(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۵۳۲۴۱۰۰۰(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

شهرضا، نبش چهارراه مدرس، مجتمع مهر، واحد ۱۰۸

کدپستی دفتر نمایندگی

۸۶۱۹۸۹۶۰۹۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
دهق

نام شهر

دهق

دفتر نمایندگی

وهاب ملااسماعیلی دهقی

مدیر عامل

وهاب ملااسماعیلی دهقی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۴۵۲۵ (۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۴۵۲۵ (۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

خیابان امامزاده، مجتمع اداری تجاری ولی عصر، واحد ۷

کدپستی دفتر نمایندگی

۸۵۴۱۷۵۵۵۵۷

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
زرین شهر

نام شهر

زرین شهر

دفتر نمایندگی

ارتباطات گستر زرین لنجان

مدیر عامل

روح اله الهیاری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۱۰۱۲(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۱۰۱۲(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

زرین شهر، خیابان امام شمالی، رویروی پاساژ عباس، پلاک ۵۶۶

کدپستی دفتر نمایندگی

۸۴۷۱۹۸۷۹۳۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
سمیرم

نام شهر

سمیرم

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کدپستی دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
شاهین شهر

نام شهر

شاهین شهر

دفتر نمایندگی

علیرضا محمودی

مدیر عامل

علیرضا محمودی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۵۲۳۳۲۲۲(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۴۵۲۳۳۲۲۲(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

شاهین شهر، خیابان عطار، بین فرعی ۳ و ۴ غربی، ساختمان ترنج، طبقه دوم، واحد ۵

کدپستی دفتر نمایندگی

۸۳۱۳۷۷۹۵۲۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
شهرضا

نام شهر

شهرضا

دفتر نمایندگی

مهندسی وب گستران ثمین

مدیر عامل

مرتضی نصرت

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۴۰۴۵(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۴۰۴۵(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۴۰۴۵(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

شهرضا، نبش چهارراه مدرس، مجتمع مهر، واحد ۱۰۸

کدپستی دفتر نمایندگی

۸۶۱۹۸۹۶۰۹۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
علویجه

نام شهر

علویجه

دفتر نمایندگی

علی شفیعی علویجه

مدیر عامل

علی شفیعی علویجه

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۲۴۱۳۷۵۷(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۴۲۴۱۳۷۵۷(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

 علویجه، بلوار شهید بهشتی، جنب بلوار انقلاب

کدپستی دفتر نمایندگی

 ۸۵۵۱۷۳۵۱۴۷

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
فریدون شهر

نام شهر

فریدون شهر

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کدپستی دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
فلاورجان

نام شهر

فلاورجان

دفتر نمایندگی

حسین عبدالهی

مدیر عامل

حسین عبدالهی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۹۱۰۰۱۰۹۱(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۹۱۰۰۱۰۹۱(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کلیشاد، خیابان شهید مطهری، روبروی بانک ملی، ابتدای کمربندی شهید باهنر

کدپستی دفتر نمایندگی

 ۸۴۵۶۱۳۷۵۶۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
فولادشهر

نام شهر

فولادشهر

دفتر نمایندگی

ارتباطات گستر زرین لنجان

مدیر عامل

روح اله الهیاری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۲۶۲۹۱۱۱(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۵۲۶۲۹۱۱۱(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

فولادشهر، محله ب ۴،  میدان شهدا، مجنمع تجاری اداری کامیار، طبقه اول، واحد C12

کدپستی دفتر نمایندگی

۸۴۷۱۶۴۵۷۳۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
کاشان

نام شهر

کاشان

دفتر نمایندگی

داده پردازان آوای سیلک

مدیر عامل

حسین اخوان

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۵۴۷۲۲۲۰(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۵۵۴۷۲۲۲۰(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کاشان، خیابان آیت‌ا… کاشانی، نبش بانک کارآفرین، ساختمان نارون

کدپستی دفتر نمایندگی

۸۷۱۴۶۸۴۸۴۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
کلیشاد و سودرجان

نام شهر

کلیشاد و سودرجان

دفتر نمایندگی

حسین عبدالهی

مدیر عامل

حسین عبدالهی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۱۰۹۱(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۹۱۰۰۱۰۹۱(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کلیشاد، خیابان شهید مطهری، روبروی بانک ملی، ابتدای کمربندی شهید باهنر، خدمات رایانه ای سپاهان سیستم

کدپستی دفتر نمایندگی

۸۴۵۶۱۳۷۵۶۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
کوهپایه

نام شهر

کوهپایه

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کدپستی دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
گز

نام شهر

گز

دفتر نمایندگی

علیرضا محمودی

مدیر عامل

علیرضا محمودی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۵۲۳۳۲۲۲(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۴۵۲۳۳۲۲۲(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

شاهین شهر، خیابان عطار، بین فرعی ۳ و ۴ غربی، ساختمان ترنج، طبقه دوم، واحد ۵

کدپستی دفتر نمایندگی

۸۳۱۳۷۷۹۵۲۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
گلپایگان

نام شهر

گلپایگان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

 –

کدپستی دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
گوگد

نام شهر

گوگد

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کدپستی دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
مبارکه

نام شهر

مبارکه

دفتر نمایندگی

فراداده سام

مدیر عامل

مهرداد محمدی مبارکه

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۲۴۴۱۰۰۳(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۵۲۴۴۱۰۰۳(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

مبارکه، بلوار شریعتی، نرسیده به خیابان باهنر، نبش بن‌بست شقایق، طبقه فوقانی سوپر بتین

کدپستی دفتر نمایندگی

۸۴۸۱۹۶۶۳۹۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
میمه

نام شهر

میمه

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کدپستی دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نجف آباد

نام شهر

نجف آباد

دفتر نمایندگی

حامد قائد امینی

مدیر عامل

حامد قائد امینی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۲۶۱۶۰۰۱(۰۳۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۴۲۶۱۶۰۰۱(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

نجف آباد، خیابان شریعتی، مابین کوچه بهمن و صفا، روبروی بانک قوامین، پلاک ۲۲۴

کدپستی دفتر نمایندگی

۸۵۱۴۷۳۹۱۵۷

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

نطنز

نام شهر

نطنز

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کدپستی دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
هرند

نام شهر

هرند

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۱)

آدرس دفتر نمایندگی

کدپستی دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته