اردبیل

شما می‌توانید اطلاعات نمایندگی مورد نظر خود را در استان اردبیل، ملاحظه فرمایید:
اردبیل

نام شهر

اردبیل

دفتر نمایندگی

آریان رسانه سبلان

مدیر عامل

وحید گلدوست

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۳۷۱۳۲۳۲(۰۴۵)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۴۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 اردبیل، خیابان حافظ، روبه‌روی بانک کشاورزی، پلاک ۳

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۵۶۱۵۷۸۸۵۳۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : ۲۴ ساعته

پارس آباد

نام شهر

پارس آباد

دفتر نمایندگی

کاوه قادری

مدیر عامل

کاوه قادری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۳۲۷۸۸۴۳۵(۰۴۵)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۳۲۷۸۸۴۳۵(۰۴۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

پارس آباد، بالاتر از پمپ بنزین جدید، روبه‌روی بانک ملی (شعبه قدس)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۶۸۱۸۸۳۶۷۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : ۲۴ ساعته

خلخال

نام شهر

خلخال

دفتر نمایندگی

سعید دست افشان

مدیر عامل

سعید دست افشان

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۳۲۴۲۶۹۶۶(۰۴۵)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۲۴۲۸۷۴۸ ,۳۲۴۲۶۹۶۶(۰۴۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 خیابان امام، روبه‌روی سه‌راه بیمارستان، مرکز فنی حرفه‌ای نوین

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۶۸۱۹۵۶۸۱۷

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : ۲۴ ساعته

سرعین

نام شهر

سرعین

دفتر نمایندگی

آریان رسانه سبلان

مدیر عامل

وحید گلدوست

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۳۷۱۳۲۳۲(۰۴۵)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۳۲۲۲۴۰۵۰(۰۴۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 اردبیل، خیابان حافظ، روبه‌روی بانک کشاورزی، پلاک ۳

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۶۱۵۷۸۸۵۳۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : ۲۴ ساعته

گِرمی

نام شهر

گِرمی

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۴۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : ۲۴ ساعته
مشکین‌شهر

نام شهر

مشکین شهر

دفتر نمایندگی

قاسم اکبری

مدیر عامل

قاسم اکبری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۳۲۵۲۹۱۹۰(۰۴۵)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۲۵۲۹۱۹۰(۰۴۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

مشکین‌شهر، میدان امام، خیابان باهنر جنوبی
(اکبرلو)، روبروی مسجد حضرت ابوالفضل،
پاساژ ایرانیان، طبقه همکف

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۵۶۶۱۸۴۶۳۹۷

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : ۲۴ ساعته

نمین

نام شهر

نمین

دفتر نمایندگی

آریان رسانه سبلان

مدیر عامل

وحید گلدوست

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۳۷۱۳۲۳۲(۰۴۵)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۳۲۲۸۳۵۷۵(۰۴۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

اردبیل، خیابان حافظ، روبروی بانک کشاورزی، پلاک ۳

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۶۱۵۷۸۸۵۳۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : ۲۴ ساعته

نیر

نام شهر

نیر

دفتر نمایندگی

آریان رسانه سبلان

مدیر عامل

وحید گلدوست

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۳۷۱۳۲۳۲(۰۴۵)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۳۲۲۸۳۵۷۵(۰۴۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 اردبیل، خیابان حافظ، روبه‌روی بانک کشاورزی، پلاک ۳

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۶۱۵۷۸۸۵۳۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : ۲۴ ساعته