آذربایجان غربی

شما می‌توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان آذربایجان غربی، ملاحظه فرمایید:
ارومیه

نام شهر

ارومیه

دفتر نمایندگی

ارتباطات یکتا آفرین

مدیر عامل

وفا خلوصی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(044)

نمابر

91000003(044)

ایمیل فروش

 rt-orumieh@shatel.ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

91002066(044)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 91000999(044)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

ارومیه – خیابان خیام جنوبی – کوچه پنجم – پلاک 26 ,واحد 102

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

5713614974

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته

بازرگان

نام شهر

بازرگان

دفتر نمایندگی

سینا خطیب

مدیر عامل

سینا خطیب

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(044)

نمابر

91001213(044)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

91001213(044)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91001213(044)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خوی، خیابان امام، اول کوچه باقرخان، نمایندگی شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

5815913594

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته

بوکان

نام شهر

بوکان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(044)

نمابر

91000003(044)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 91000999(044)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته
خوی

نام شهر

خوی

دفتر نمایندگی

سینا خطیب

مدیر عامل

سینا خطیب

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(044)

نمابر

91001213(044)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

91001213(044)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91001213(044)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خیابان امام، اول کوچه باقرخان، نمایندگی شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

5815913594

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته

سلماس

نام شهر

سلماس

دفتر نمایندگی

سینا خطیب

مدیر عامل

سینا خطیب

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(044)

نمابر

91000003(044)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۱۲۱۳(۰۴۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۱۲۱۳(۰۴۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خوی – خیابان امام، اول کوچه باقرخان، نمایندگی شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۸۱۵۹۱۳۵۹۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته

ماکو

نام شهر

ماکو

دفتر نمایندگی

سینا خطیب

مدیر عامل

سینا خطیب

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(044)

نمابر

91001213(044)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

91001213(044)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91001213(044)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خوی، خیابان امام، اول کوچه باقرخان، نمایندگی شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

5815913594

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته

مهاباد

نام شهر

مهاباد

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(044)

نمابر

91000003(044)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 91000999(044)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: 24 ساعته