آذربایجان شرقی

شما می‌توانید اطلاعات نمایندگی مورد نظر خود را در استان آذربایجان شرقی، ملاحظه فرمایید:
آذرشهر

نام شهر

آذرشهر

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکارهای سازمانی و پهنای‌باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۴۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
اسکو

نام شهر

اسکو

دفتر نمایندگی

مانا ارتباطات آذرین

مدیر عامل

فرید ارشدی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۹۱۰۰۰۰۰۱(۰۴۱)

تلفن راهکارهای سازمانی و پهنای‌باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۴۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 تبریز، بلوار چای کنار، روبروی شهرداری منطقه ۱، برج مشاوران، طبقه اول

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۱۵۴۷۴۱۱۵۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

اهر

نام شهر

اهر

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۹۱۰۰۰۰۰۱(۰۴۱)

تلفن راهکارهای سازمانی و پهنای‌باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۴۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
بناب

نام شهر

بناب

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکارهای سازمانی و پهنای‌باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۴۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 –

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
تبریز

نام شهر

تبریز

دفتر نمایندگی

مانا ارتباطات آذرین

مدیر عامل

فرید ارشدی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۹۱۰۰۰۰۰۱(۰۴۱)

تلفن راهکارهای سازمانی و پهنای‌باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۴۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

تبریز، بلوار چای کنار، روبروی شهرداری منطقه ۱، برج مشاوران، طبقه اول

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۵۱۵۴۷۴۱۱۵۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

جلفا

نام شهر

جلفا

دفتر نمایندگی

نوین پردازان ارس

مدیر عامل

بهنام خلقی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۴۲۰۲۳۱۰۰(۰۴۱)

تلفن راهکارهای سازمانی و پهنای‌باند

 ۴۲۰۲۳۱۰۰(۰۴۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

جلفا، خیابان ولایت فقیه، مرکز خرید اولدوز

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۴۴۱۶۴۶۴۹۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

سراب

نام شهر

سراب

دفتر نمایندگی

نوآوران ارتباطات سراب رسانا

مدیر عامل

نوید دعاگو

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۳۲۲۶۶۵۷(۰۴۱)

تلفن راهکارهای سازمانی و پهنای‌باند

۴۳۲۲۶۶۵۷(۰۴۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 سراب، خیابان فردوسی شرقی، پلاک ۳۷۵

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۵۴۷۱۸۷۳۱۹۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

سهند

نام شهر

سهند

دفتر نمایندگی

مانا ارتباطات آذرین

مدیر عامل

فرید ارشدی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۹۱۰۰۰۰۰۱(۰۴۱)

تلفن راهکارهای سازمانی و پهنای‌باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۴۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 تبریز، بلوار چای کنار، روبروی شهرداری منطقه ۱، برج مشاوران، طبقه اول

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۵۱۵۴۷۴۱۱۵۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

شبستر

نام شهر

شبستر

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکارهای سازمانی و پهنای‌باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۴۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
صوفیان

نام شهر

صوفیان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکارهای سازمانی و پهنای‌باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۴۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
گوگان

نام شهر

گوگان

دفتر نمایندگی

مانا ارتباطات آذرین

مدیر عامل

فرید ارشدی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۹۱۰۰۰۰۰۱(۰۴۱)

تلفن راهکارهای سازمانی و پهنای‌باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۴۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

تبریز، بلوار چای کنار، روبروی شهرداری منطقه ۱، برج مشاوران، طبقه اول

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۵۱۵۴۷۴۱۱۳۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

مراغه

نام شهر

مراغه

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکارهای سازمانی و پهنای‌باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۴۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
مرند

نام شهر

مرند

دفتر نمایندگی

آذر سانلی ارتباط مرند

مدیر عامل

ارشد مهدی زاده

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۴۲۲۳۳۱۱۷(۰۴۱)

تلفن راهکارهای سازمانی و پهنای‌باند

 ۴۲۲۳۳۱۱۷(۰۴۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

مرند، خیابان امام، پاساژ ملا جعفری، طبقه اول

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۵۴۱۳۷۱۷۳۷۷

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

میانه

نام شهر

میانه

دفتر نمایندگی

سپهر رایانه میانه

مدیر عامل

حسین مطلبی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۲۲۴۴۸۸۰(۰۴۱)

تلفن راهکارهای سازمانی و پهنای‌باند

۵۲۲۲۰۵۶۱(۰۴۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

میدان نماز، خیابان شهید میانجی، روبروری اداره آموزش و پرورش، جنب شهر کتاب

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۳۱۳۸۴۴۷۷۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

هادی شهر

نام شهر

هادی شهر

دفتر نمایندگی

ایمن توسعه فراز ارس

مدیر عامل

محمد عابدینی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۴۲۰۴۹۶۸۱(۰۴۱)

تلفن راهکارهای سازمانی و پهنای‌باند

 ۴۲۰۴۹۶۸۱(۰۴۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 هادی شهر، میدان امام حسن، طبقه ۲ بازار امیر کبیر، پلاک ۱۳

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۴۳۱۷۶۴۸۹۵

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته