شنبه 3 مرداد 1388
shatel

Skype تهدیدی بر علیه امنیت روسیه

قدرتمند ترین گروه تجاری روسیه به سوی تصویب قانون عدم استفاده از Skype و نرم افزارهای مشابه آن می روند و به قانون گذاران می گویند که سرویس های تلفن اینترنتی تهدیدی بر علیه تجارت روسیه و امنیت ملی این کشور می باشند. در همکاری با گروه سیاسی نخست وزیر این کشور این گروه اقدام به تشکیل یک کمیته نموده است تا با کمک آنها یک پیش نویس برای قانونی جهت حفظ امنیت این کشور برعلیه Skype و آنچه به پروتکل های خدمات صوتی( VOIP) مکالمات تلفنی اینترنتی مشهور است ، تهیه نمایند. VOIP به میلیون ها کاربر این امکان را می دهد که در مسیرهای بسیار دور از هم از طریق اینترنت به مکالمه تلفنی بپردازند، به صورت مجانی یا با قیمتی بسیار کمتر از آنچه با سرویسهای تلفن معمول است. پلیس نیز امکان هیچ گونه شنودی روی این مکالمات نخواهد داشت. در جلسه ای که توسط این کمیته با حضور مدیر ارتباطات این کشور برگزار شد برنامه های VOIP مانند Skype و Icq به صورت ماهیت هایی غیرمجاز و بیگانه تصویر شدند که دولت می بایست به کنترل آنها بپردازد. به گفته این کمیته چون بدون محدودیت دولت، IP تلفنی تهدیدی جدی علیه امنیت روسیه به شمار می رود و به دلیل اینکه تمام اپراتورهایی که در این زمینه درروسیه فعالیت می کنند مانند Skype و Icq ، خارجی هستند این کشور می بایست این قسمت را به دست کارکنان روسی بسپارد تا بتواند این قسمت را در کنترل خودش داشته باشد. نایب رییس شرکت TTK که اپراتور دولتی ارتباطات این کشور می باشند، گفته است که اقدام محدود کردن فعالیت شرکت های ارایه کننده خدمات VOIP خواهند نمود و بعد از این به استفاده از تجهیزات امنیتی برروی VOIP اقدام خواهند نمود. روسیه می بایست اقدام به طراحی این خدمات در غالب خدمات ارایه شده خودشان به کاربران نماید جایی که بتوانند کنترل آن را خودشان در دست داشته باشند و نگران مسایل امنیتی مربوط به آن نباشند.
منبع:Reuters مترجم: شاتل