چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389
shatel

گردهمایی ابتدای سال گروه شرکت‌های شاتل

روز پنج شنبه ۲۶ فروردین، صدها نفر از کارکنان گروه شرکت ;‌های شاتل در مراسم گردهمایی این گروه شرکت کردند.
این مراسم با سخنرانی احمد نخجوانی، قائم مقام مدیر عامل گروه درباره ;‌ی عملکرد شاتل در سال ۸۸ و بیان موفقیت‌ها و رشد چشم‌گیر بازار شاتل به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه اینترنتی و داشتن بیش‌ ;ترین سهم بازار در کشور آغاز شد.
در ادامه، محمد حسن شانه‌ساز زاده، موسس و رییس هیات مدیره ;‌ی شاتل افق حرکت و مسیر پیش روی گروه شرکت ;‌های شاتل را در سال جدید تشریح کرد.
اعطای چند دستگاه خودرو و هدایای دیگر به نمایندگان، تقدیر از همکاران و اجرای برنامه موسیقی زنده از دیگر بخش ;‌های این مراسم گردهمایی بود که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.