شنبه 28 آذر 1394
shatel

محدودیت ارایه سرویس در مراکز مخابراتی قائم شهر و سواد کوه

فروش سرویس اینترنت پرسرعت شاتل (+ADSL2) در دو مرکز مخابراتی کیاکلا و طبرسی قائم شهر و مرکز مخابراتی پل سفید سوادکوه در استان مازندران متوقف شد.
شاتل به دلیل نبود امکانات مخابراتی کافی در این مراکز (ظرفیت شبکه انتقال و پهنای باند) فروش سرویس جدید را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است و ضمن عرض پوزش از متقاضیان استفاده از سرویس های اینترنت پرسرعت شاتل، تا تامین امکانات جدید، امکان ارایه سرویس‌های جدید فراهم نیست.
شاتل به محض برطرف شدن مشکلات پیش رو و تامین امکانات موردنیاز نسبت به ارایه ;‌ی دوباره سرویس‌های اینترنت پرسرعت در این مراکز مخابراتی در استان مازندران اقدام خواهد کرد.
گفتنی است، ارایه سرویس به مشترکان قدیمی شاتل همچون گذشته و پشتیبانی کامل از آنها همچنان ادامه خواهد داشت.