پنجشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۵
shatel

محدودیت ارایه سرویس در دو مرکز مخابراتی استان مازندران خردادماه 95

فروش سرویس اینترنت پرسرعت شاتل (+ADSL2) در مرکز مخابراتی درون کلا شرقی شهر بابل و مرکز مخابراتی میانگله شهر نکا در استان مازندران به صورت موقت متوقف شد.

شاتل به دلیل نبود امکانات مخابراتی کافی در این مراکز، فروش سرویس جدید را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. ضمن عرض پوزش از متقاضیان استفاده از سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل، تا تامین امکانات جدید، امکان ارایه سرویس‌های جدید فراهم نیست.

شاتل به محض برطرف شدن مشکلات پیش رو و تامین امکانات موردنیاز نسبت به ارایه­‌ی دوباره سرویس‌های اینترنت پرسرعت در مراکز مخابراتی یاد شده اقدام خواهد کرد.

گفتنی است، ارایه سرویس به مشترکان قدیمی شاتل همچون گذشته و پشتیبانی کامل از آنها همچنان ادامه خواهد داشت.