سه‌شنبه 5 دی 1396
shatel

محدودیت ارایه سرویس اینترنت پرسرعت شاتل (+ADSL2) در مرکز مخابراتی خوزستان و هرمزگان

شاتل به‌دلیل محدودیت امکانات مخابراتی در این مراکز، فروش سرویس جدید را از تاریخ ۹۶/۰9/۰5  متوقف کرده است.

شاتل به‌دلیل نبود امکانات مخابراتی کافی در این مراکز، فروش سرویس جدید را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.

ضمن عذرخواهی از متقاضیان استفاده از سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل، متاسفانه تا تامین امکانات جدید، امکان ارایه سرویس‌های جدید در این مرکز فراهم نیست.

شاتل به محض برطرف شدن مشکلات پیش رو و تامین امکانات مورد نیاز نسبت به ارایه­‌ی دوباره سرویس‌های اینترنت پرسرعت در مرکز مخابراتی یاد شده اقدام خواهد کرد.

گفتنی است، ارایه سرویس به مشترکان قدیمی شاتل همچون گذشته و پشتیبانی کامل از آن‌ها هم‌چنان ادامه خواهد داشت.

لیست مراکز را این‌جا مطالعه فرمایید.