یکشنبه 30 مرداد 1390
shatel

فراخوان تولیدکنندگان تجهیزات برقی و مخابراتی

از کلیه تولیدکنندگان تجهیزات برقی و مخابراتی تقاضا می‌شود، لیست قیمت‌های تجهیزات خود را به آدرس Tender[at]shatel[dot]ir ارسال کنند.

گروه شرکت‌های شاتل