shatel

شهر دامغان استان سمنان به شبکه اینترنت پرسرعت شاتل پیوست

شهر دامغان در استان سمنان به شهرهای تحت پوشش شبکه اینترنت پرسرعت شاتل پیوست.
علاقه‌مندان سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل (+ADSL2) می‌توانند برای برخورداری از سرویس‌های ویژه ART و سرویس‌های اقتصادی ECO از هم‌اکنون اقدام کنند.
متقاضیان با پیش شماره‌های 3523،3524،3525،3526 برای دریافت سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل می‌توانند با شرکت پیشگامان امروز شاهرود با شماره 32228944-023 تماس بگیرند.