شنبه 4 دی 1395
shatel

شهر دالکی در استان بوشهر به شهرهای تحت پوشش شبکه اینترنت پرسرعت شاتل پیوست

شهر دالکی در استان بوشهر به شهرهای تحت پوشش شبکه اینترنت پرسرعت شاتل پیوست.
علاقه‌مندان سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل (+ADSL2) می‌توانند برای برخورداری از سرویس‌های ویژه ART و سرویس‌های اقتصادی ECO از هم‌اکنون اقدام کنند.
متقاضیان برای دریافت سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل می‌توانند با دفتر نمایندگی آریا کمند مهر ایرانیان به شماره 34343125-۰۷7 تماس بگیرند.