شهر آبپخش در استان بوشهر به شهرهای تحت پوشش شبکه اینترنت پرسرعت شاتل پیوست

شهر آبپخش در استان بوشهر به شهرهای تحت پوشش شبکه اینترنت پرسرعت شاتل پیوست

شهر آبپخش در استان بوشهر به شهرهای تحت پوشش شبکه اینترنت پرسرعت شاتل پیوست.
علاقه‌مندان سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل (+ADSL2) می‌توانند برای برخورداری از سرویس‌های ویژه ART و سرویس‌های اقتصادی ECO از هم‌اکنون اقدام کنند. متقاضیان برای دریافت سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل می‌توانند با دفتر نمایندگی آریا کمند مهر ایرانیان به شماره ۳۴۸۲۶۶۳۳-۰۷۷ تماس بگیرند.