یکشنبه 3 اسفند 1393
shatel

شاتل گواهی‌نامه طرح‌ریزی و سازمان‌دهی فرآیند آموزش ISO 10015 دریافت کرد

شاتل گواهی‌نامه طرح‌ریزی و سازمان‌دهی فرآیند آموزش ISO 10015 را دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی شاتل، گروه شرکت‌های شاتل موفق شد با تلاش و برنامه‌ریزی‌های مستمر، گواهی‌نامه طرح‌ریزی و سازمان‌دهی فرآیند آموزش ISO 10015 را دریافت کند.
این استاندارد موثرترین راه برای پایش و اندازه‌گیری اثربخشی فرآیند آموزش در سازمان است و به سازمان‌هایی اعطا می‌شود که استانداردهای بین‌المللی را در طرح‌ریزی فرایند چهار مرحله‌ای آموزش شامل نیازسنجی، اجرا و ارزیابی اثربخشی آموزش رعایت کرده باشند.
شرکت IMQ ایتالیا، یکی از معتبرترین شرکت‌های ممیزی کیفیت در جهان، پس از ارزیابی‌های مختلف در ماه‌های گذشته، گواهی‌نامه‌های استاندارد ISO 10015 را به گروه شرکت‌های شاتل اعطا کرد.