دوشنبه 9 اسفند 1395
shatel

شاتل موفق به دریافت تندیس “سیمین” حمایت از حقوق مصرف‌کننده شد

بسیار خوش‌حالیم به اطلاع برسانیم شاتل برای دومین سال موفق به دریافت تندیس “سیمین” حمایت از حقوق مصرف‌کننده شد.
این تندیس در پی دریافت چند سال گواهی‌نامه و تندیس حمایت از حقوق مصرف كننده از سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده به شاتل اعطا شده است و موفقیت قابل توجه‌ای به حساب می‌آید.
این موفقیت را که نتیجه تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در شاتل و اعتماد و همراهی شما کاربران عزیز بوده است، به تمامی اعضای خانواده بزرگ شاتل تبریک می‌گوییم و امیدواریم بتوانیم با تلاش بیش از پیش همچنان بتوانیم در مسیر تامین رضایت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان گام برداریم.

%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b6-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87