یکشنبه 4 بهمن 1394
shatel

شاتل در فهرست یک‌صد برند ارز‌ش‌مند ایران در سال ٩۴ قرار گرفت

شاتل در یازدهمین دوره جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران به عنوان تنها اپراتور ICT کشور در فهرست یک‌صد برند ارزش‌مند ایران در سال ١٣٩۴ قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی شاتل، در این جشنواره که با حضور سید حسین هاشمی، استاندار تهران برگزار شد، شاتل تندیس برند ارزش‌مند ایران در سال ١٣٩۴ را دریافت کرد.
جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران به صورت سالانه و با هدف معرفی برترین و موفق‌ترین شركت‌های داخلی برگزار می‌شود و یکی از معتبرترین جوایز ملی در حوزه صنعت به شمار می‌رود.
این جشنواره با هدف حمایت از برندهای ایرانی به منظور توسعه صادرات غیرنفتی کشور، ارتقای جایگاه و ترویج مصرف محصولات و برندهای ایرانی، ایجاد فضای تعاملی-رقابتی و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف و افزایش سهم بازار تولیدات داخلی برگزار شد.
جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران فعالیت خود را از سال ١٣۸۴ آغاز کرده و تاکنون ١٠ دوره در سطح ملی با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، کار و تعاون، اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس کمیسیون‌های صنایع و معادن، انرژی، برنامه و بودجه برگزار شده است.
در یازدهمین دوره از این جشنواره برندها در ١۵ حوزه و براساس یک فرایند سه مرحله‌ای شامل سهم ذهنی، ارزیابی ارزش ویژه برند و محاسبه ارزش برند بر مبنای ارزیابی مالی مورد ارزیابی قرار گرفتند و شاتل نیز موفق شد در فهرست یک‌صد برند ارزش‌مند ایران قرار بگیرد.