shatel

خبر خوش برای مشتریان سرویس­ های ویژه

علاقه ;مندیم به اطلاع برسانیم از آن جایی که فراهم آوردن رضایت مشتریان و ارایه ;ی خدمات با بهترین کیفیت ممکن به آنان، یکی از بنیادی ;ترین اهداف شاتل محسوب می ;شود، هم ;زمان با مطرح شدن موضوع کاهش قیمت اینترنت در کشور، (هر چند هنوز این کاهش قیمت پهنای باند برای شرکت ;های ارایه ;دهنده ;ی سرویس اینترنت پرسرعت، اعمال نشده است)، افزون بر نامحدود شدن ترافیک سرویس ;های آرت (ویژه) از شهریور ماه سال جاری، سرعت ارسال و دریافت سرویس ;های آرت ۶، ۷ و ۸ به صورت زیر افزایش یافته است.

نام سرویسسرعت دریافت تاسرعت ارسال تا
ART 6۵۱۲ Kbps۲۵۶ Kbps
ART 7۱۰۲۴ Kbps۳۸۴ Kbps
ART 8۲۰۴۸ Kbps۵۱۲ Kbps

امید است، امکان جدید به وجود آمده، بتواند رضایت خاطر شما مشتری عزیز را هر چه بیشتر فراهم سازد.
با آرزوی موفقیت ;های روزافزون
گروه شرکت ;های شاتل