shatel

حضور شاتل در شهر نوشهر

گروه شرکت های شاتل برای توسعه دامنه ارایه خدمات خود در نقاط مختلف کشور، کلیه سرویس‌های خود را از روز شانزدهم شهریور ۱۳۸۹ در دو مرکز نوشهر و کورکورسر شهر نوشهر راه اندازی و ارایه خواهد کرد.
گفتنی ست، شرکت نگین تتیس البرز، نماینده رسمی شاتل در نوشهر، مسئولیت ارایه کلیه خدمات و سرویس های اینترنت پرسرعت شاتل (+ADSL2) را به مشتریان این شهر بر عهده خواهد داشت. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر در این باره، می‌توانید با شرکت نگین تتیس البرز در نوشهر و یا واحد امور استان‌های شرکت شاتل در دفتر مرکزی شاتل تماس حاصل فرمایید.
پیش شماره های مراکز

>مرکز مخابراتی >پیش شماره ها >وضعیت
نوشهر۳۲۸-۳۲۷-۳۲۵-۳۲۳قابل ارایه
کورکورسر۳۲۲قابل ارایه
ونوش۳۱۷در دست برنامه ریزی
نیرنگ۳۲۸در دست برنامه ریزی
چلندر۳۱۴در دست برنامه ریزی
صلاح الدین کلا۳۱۷در دست برنامه ریزی
علی آباد و عسگر اباد۳۱۱در دست برنامه ریزی

نشانی: نوشهر،ضلع شمالی میدان همافران
تلفن واحد فروش: ۳۲۳۶۵۴۸-۳۲۳۶۵۴۹