دوشنبه 5 دی 1390
shatel

تمدید بازه رایگان سرویس های ECO-1024 و ECO-2048

علاقه مندیم به اطلاع برسانیم ترافیک رایگان شبانه برای سرویس های  ECO-1024 و ECO-2048 در تمامی شهر ها به جز تهران تا آخر زمستان ۱۳۹۰ تمدید گردید.