چهارشنبه 14 اسفند 1392
shatel

تعرفه‌های جدید خدمات اینترنت پرسرعت شاتل

با توجه به ابلاغ مصوبه شماره 181 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ 3 اسفند ماه 1392 درباره تغییر قیمت زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت از یک سو و تغییر قیمت سرویس‌های اینترنت پرسرعت برای کاربران نهایی از سوی دیگر، شرکت شاتل ضمن ارج نهادن به هرگونه اقدامی که به افزایش کیفیت و کاهش قیمت برای کاربران نهایی و تامین رضایت و خشنودی هر چه بیشتر آنان بیانجامد، این تغییر قیمت را در قالب تعرفه‌های جدید از تاریخ 15 اسفند ماه 1392 در اختیار مشتریان قرار خواهد داد.گفتنی‌ست، هرچند هنوز کاهش قیمت وعده داده شده برای امکانات مخابراتی اعمال نشده است، اما شرایط کلیه‌ی سرویس‌های اینترنت پرسرعت این شرکت در تعرفه‌ی جدید منطبق بر مصوبه یاد شده به گونه‌ای تنظیم شده است که مشتریان سرویس‌های مختلف در بسیاری از موارد کاهش قیمت بیشتری را نیز نسبت به این مصوبه تجربه خواهند کرد.حال آن که، محاسبه جبران تغییر تعرفه‌ها برای مشتریان سرویس‌های ECO256-12، ECO256-6، ECO256-3، ECO128-12 و همچنین ECO512-6، ECO512-3 و ECO512-12 که سرویس آنان کاهش قیمت داشته، در حال انجام است و نتایج آن به زودی به اطلاع این دسته از مشتریان خواهد رسید.امید است تعرفه‌های جدید بتواند خشنودی بیش از پیش مشتریان خانواده‌ی بزرگ شاتل را فراهم سازد. با سپاسامور مشترکین گروه شرکت‌های شاتل