شنبه 18 دی 1400
تا ۲۰ درصد تخفیف برای استفاده از خدمات طاها سیستم زنجان ویژه‌ی شاتلی‌ها

تا ۲۰ درصد تخفیف برای استفاده از خدمات طاها سیستم زنجان ویژه‌ی شاتلی‌ها

کاربران شاتل می‌توانند بر اساس توافق‌های انجام شده، از تخفیف‌های ویژه برای استفاده از خدمات متنوع طاها سیستم زنجان برخوردار شوند:

ردیف شرح میزان تخفیف
۱ سیستم‌های نظارتی و دوبین‌های مداربسته ۲۰ درصد

برای استفاده از این تخفیف، می‌توانید پس از انتخاب نوع خدمات مورد نظر در وب‌سایت طاها سیستم زنجان، در مرحله‌ی پرداخت کد دریافت شده از باشگاه مشتریان شاتل را در کادر مربوط به کد تخفیف ثبت کنید تا تخفیف مورد نظر از هزینه‌ی نهایی سبد کاسته شود.

هر کد تنها یک بار قابل استفاده است اما هر مشترک می‌تواند به تعداد مورد نیاز کد تخفیف از باشگاه مشتریان شاتل، تهیه کند.

طاها سیستم زنجان از ارایه‌دهندگان خدمات امنیت فضاهای عمومی و اختصاصی و فروشنده‌ی سیستم‌های نظارتی و دوبین‌های مداربسته و نماینده رسمی شرکت شاتل در استان زنجان است.