shatel

آغاز ارایه خدمات فروش ٢۴ ساعته شاتل در کرج

فروش ٢۴ ساعته خدمات اینترنت پرسرعت شاتل در شهر کرج آغاز شد.
بدین ترتیب از این پس گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل کرج، نماینده رسمی شاتل در شهر کرج به صورت ٢۴ ساعته آماده پاسخ‌گویی و فروش خدمات به متقاضیان خواهد بود.
امید است که ارایه این خدمات بتواند رضایت و خشنودی مشتریان شاتل در شهر کرج را بیش از پیش فراهم سازد.