آرشیو اخبار

یکشنبه، ۱ اسفند ۱۳۸۹
به اطلاع همه‌ی علاقه‌مندان به استفاده از سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل dir="ltr">(ADSL2+) می‌رسانیم که این شرکت از هم اکنون آماده‌ی ارایه‌ی سرویس ویژه ART و سرویس‌های اقتصادی ECO در مرکز مخابراتی شبستر در شهر شبستر خواهد بود. متقاضیان استفاده از این سرویس در مراکز یاد شده، از هم‌اکنون می‌توانند برای ...
یکشنبه، ۱ اسفند ۱۳۸۹
به اطلاع همه‌ی علاقه‌مندان به استفاده از سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل  (ADSL2+) می‌رسانیم که این شرکت از هم اکنون آماده‌ی ارایه‌ی سرویس ویژه ART و سرویس‌های اقتصادی ECO در مرکز مخابراتی گوگان در شهر گوگان خواهد بود. متقاضیان استفاده از این سرویس در مراکز یاد شده، از هم‌اکنون می‌توانند برای ...
یکشنبه، ۱ اسفند ۱۳۸۹
به اطلاع همه‌ی علاقه‌مندان به استفاده از سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل dir="ltr"> (ADSL2+) می‌رسانیم که این شرکت از هم اکنون آماده‌ی ارایه‌ی سرویس ویژه ART و سرویس‌های اقتصادی ECO در مرکز مخابراتی صوفیان در شهر صوفیان خواهد بود. متقاضیان استفاده از این سرویس در مراکز یاد شده، از هم‌اکنون می‌توانند ...
یکشنبه، ۱ اسفند ۱۳۸۹
به اطلاع همه‌ی علاقه‌مندان به استفاده از سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل dir="ltr">(ADSL2+) می‌رسانیم که این شرکت از هم اکنون آماده‌ی ارایه‌ی سرویس ویژه ART و سرویس‌های اقتصادی ECO در مرکز مخابراتی جلفا در شهر جلفا خواهد بود. متقاضیان استفاده از این سرویس در مراکز یاد شده، از هم‌اکنون می‌توانند برای ...
یکشنبه، ۱ اسفند ۱۳۸۹
به اطلاع همه‌ی علاقه‌مندان به استفاده از سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل dir="ltr">(ADSL2+) می‌رسانیم که این شرکت از هم اکنون آماده‌ی ارایه‌ی سرویس ویژه ART و سرویس‌های اقتصادی ECO در مرکز مخابراتی اسکو در شهر اسکو خواهد بود. متقاضیان استفاده از این سرویس در مراکز یاد شده، از هم‌اکنون می‌توانند برای ...
یکشنبه، ۱ اسفند ۱۳۸۹
به اطلاع همه‌ی علاقه‌مندان به استفاده از سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل (ADSL2+) می‌رسانیم که این شرکت از هم اکنون آماده‌ی ارایه‌ی سرویس ویژه ART و سرویس‌های اقتصادی ECO در مرکز مخابراتی آذرشهر در شهر آذرشهر خواهد بود. متقاضیان استفاده از این سرویس در مراکز یاد شده، از هم‌اکنون می‌توانند برای ...
شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۸۹
به اطلاع همه‌ی علاقه‌مندان به استفاده از سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل dir="ltr">(ADSL2+) می‌رسانیم که این شرکت از هم اکنون آماده‌ی ارایه‌ی سرویس ویژه ART و سرویس‌های اقتصادی ECO در مراکز مخابراتی باهنر و بنی هاشم در شهر مشکین شهر اردبیل خواهد بود. متقاضیان استفاده از این سرویس در مراکز یاد ...
چهارشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۸۹
گروه شرکت های شاتل برای توسعه دامنه ارایه خدمات خود در نقاط مختلف کشور، کلیه سرویس‌های خود را در مهدیشهر سمنان راه اندازی و ارایه خواهد کرد.گفتنی است، شرکت پارسیان نگار پردیس، نماینده رسمی شاتل درمهدیشهر، مسئولیت ارایه کلیه خدمات و سرویس های اینترنت پرسرعت شاتل dir="ltr">(ADSL2+) را به مشتریان ...
چهارشنبه، ۱۵ دی ۱۳۸۹
شاتل: سرویس دهنده برتر اینترنتی کشور علاقه ; مندیم به اطلاع برسانیم مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور، شرکت شاتل را به عنوان سرویس‌دهنده برتر اینترنتی معرفی کرده است. بر اساس بررسی ;های صورت گرفته توسط این مرکز، شرکت شاتل با اختلاف چشم گیر از سرویس دهندگان دیگر، به عنوان ...
سه شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۸۹
گروه شرکت های شاتل برای توسعه دامنه ارایه خدمات خود در نقاط مختلف کشور، کلیه سرویس‌های خود را از روز ۱ دی ماه ۱۳۸۹ در تمامی مراکز شهر محمود آباد راه اندازی و ارایه خواهد کرد.گفتنی ست، شرکت پیمایش کنترل، نماینده رسمی شاتل در محمود آباد، مسئولیت ارایه کلیه خدمات ...