بیانیه ماموریت و چشم‌انداز

بیانیه ماموریت شاتل
شاتل با ارائه خدمات و راهکارهای ارتباطی و محتوایی ارزش‌آفرین و نوآورانه و نیز پای‌بندی به اخلاق حرفه‌ای و مسوولیت‌های اجتماعی، رسالت خود را خلق لبخند رضایت در جامعه می‌داند.

بیانیه چشم‌انداز شاتل
تحسین برانگیزترین شرکت ارائه دهنده خدمات و راهکارهای ارتباطی و محتوایی در کشور

ارزش‌های بنیادین
ارزش‌آفرینی پایدار از طریق:

  • مشتری مداری
  • یادگیری و یاددهی
  • خلاقیت و نوآوری
  • مسئولیت‌پذیری
  • نتیجه‌گرایی
  • احترام به شان و ارزش‌های انسانی
  • صداقت و شفافیت