یکشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
shatel

محدودیت ارایه سرویس در برخی مراکز مخابراتی در استان مازندران

فروش سرویس اینترنت پرسرعت شاتل (+ADSL2) در مراکز مخابراتی امام، خشت‌سر، محمود‌ ‌آباد ۰۰۱۱، محمود آباد۰۰۳۱، محمود‌ آباد ۰۰۳۴، محمود آباد ۰۰۶٧، محمود آباد ۰۰۳۳، محمود آباد ۰۰۵۴، محمود آباد ۰۰۶۸، کلوده، خانه دریا، حاجی کلا، گالش پل، آزادمون، بیشه کلا، اسکنده شهر محمود آباد و مراکز قراخیل، طارسی کلا، دیواکلا، متانکلا،کیا کلا، رکنی کلا، کیاکلا ۰۰٢٢، کیاکلا ۰۰٢۱، کیاکلا ۰۰٢۳، کیاکلا ۰۰٢۵، کیاکلا ۰۰٢۶، کیاکلا ۰۰٢٧، کیاکلا ۰۰٢۴ قائم‌شهر و مرکز شنه‌کلا شهر آمل و مراکز جویبار، گلدشت، لاریم، کوهی‌خیل، انارمرزشهر جویبار در استان مازندران متوقف شد. شاتل به دلیل نبود امکانات مخابراتی کافی در این مراکز (ظرفیت شبکه انتقال و پهنای باند) فروش سرویس جدید را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است و ضمن عرض پوزش از متقاضیان استفاده از سرویس های اینترنت پرسرعت شاتل، تا تامین امکانات جدید، امکان ارایه سرویس‌های جدید فراهم نیست. شاتل به محض برطرف شدن مشکلات پیش رو و تامین امکانات موردنیاز نسبت به ارایه ;‌ی دوباره سرویس‌های اینترنت پرسرعت در مراکز مخابراتی استان مازندران اقدام خواهد کرد. گفتنی است، ارایه سرویس به مشترکان قدیمی شاتل همچون گذشته و پشتیبانی کامل از آنها همچنان ادامه خواهد داشت.