شنبه 24 مرداد 1388
shatel

قوانین جدید ICANN برای پیشگیری از domain های آزمایشی

موسسه مسئول سیستم آدرس دهی اینترنتی اعلام کرد که موفقیتی در جلوگیری از سو استفاده های ثبت نام domain ها داشته است. سال گذشته موسسه ثبت نام و شماره اینترنتی ICANN اعلام کرده بود که هزینه ثبت domain ها را برای افراد افزایش خواهد داد. این حرکت برای پیشگیری از ازدیاد domain های تستی در محیط اینترنت انجام شده بود ، در این حالت فرد تعداد زیادی domain را ثبت می نمود و بعد در مدت ۵ روز بررسی می کرد که کدام نام domain توانسته مخاطب بیشتری جلب نماید و کدام یک نتوانسته مخاطبی را جذب نماید و اقدام به پس دادن این نام دامنه در این ۵ روز که به عنوان مهلت استرداد برای اشتباه در تایپ نام دامنه در نظر گرفته شده است ،می کرد. در این ۵ روز مهلت خیلی سریع این افراد دست به تبلیغات در مورد این domain های ثبت شده می زدند تا دست به جذب مخاطب برای این domain ها بپردازند و domainای را که بازدهی برایشان ندارد در این مهلت استرداد بتوانند پس بدهند. اما این شیوه باعث آزار کاربران وب می شود به این دلیل که علاوه بر اینکه تعداد زیادی از نام های domain ها را اشغال می کند و دیگر قابل دسترس نیستند باعث می شود به تعداد سایت های تبلیغاتی بیهوده ای که تنها برای گرفتن یک کلیک از کاربران و فرستادن آنها به سایتهای دیگر ساخته شده اند ،اضافه شود. از سیاست های جدید ICANN در این مورد افزایش جریمه ها برای پس دادن سایت ها در مهلت استرداد بود که از ۲۰ سنت آ ن را به ۶٫۷۵$ افزایش داد و با این کار توانست تعداد زیادی از domain های تستی را کاهش دهد با اینکه این میزان نیز هنوز رقم جریمه چشم گیری به حساب نمی آید اما برای ثبت نام کنندگان domain ای که در تعداد های بالا مثلا ۱۰۰۰ تا نام domain دست به این اقدام می زدند و ۳۰۰ تای آن را در مهلت استرداد بر می گرداندند، در حدود۱۵۵۲٫۵۰$ می شود، در حالیکه برای این شرکت تنها ۴۶$ هزینه داشته است. این اقدام این شرکت تنها در زمان بین جوئن ۲۰۰۸ تا آوریل ۲۰۰۹ باعث کاهش ۷/۹۹% پس دادن دامنه ها در مهلت استرداد شده است.
منبع:computer weekly مترجم: شاتل