دوشنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۰
shatel

شاتل: همچنان سرویس دهنده برتر اینترنتی کشور

علاقه ; مندیم به اطلاع برسانیم مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور با راه اندازی سرویس سنجش سرعت اینترنت، هر ماه شرکت های برتر ارایه دهنده ی خدمات اینترنت را ارزیابی می کند. این مرکز، اصولا” یکسره شاتل را به عنوان شرکت برتر اینترنتی معرفی کرده است. بر اساس گزارش جدید این مرکز، شرکت شاتل طی ماه خرداد نیز به عنوان سرویس دهنده ;ی برتر اینترنت در کشور انتخاب شده است. ملاک این انتخاب، سرعت و کیفیت اینترنت مورد ارایه در ساعات مختلف روز است و در همه ;ی ساعات انتخاب شده، شرکت شاتل رتبه ;ی اول را کسب کرده است
برای اطلاع بیشتر می توانید بهhttp://www.matma.ir/matma/isdp-ranking-month-link.html مراجعه فرمایید.