چهارشنبه، ۱۵ دی ۱۳۸۹
shatel

شاتل: سرویس دهنده برتر اینترنتی کشور

شاتل: سرویس دهنده برتر اینترنتی کشور
علاقه ; مندیم به اطلاع برسانیم مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور، شرکت شاتل را به عنوان سرویس‌دهنده برتر اینترنتی معرفی کرده است. بر اساس بررسی ;های صورت گرفته توسط این مرکز، شرکت شاتل با اختلاف چشم گیر از سرویس دهندگان دیگر، به عنوان سرویس دهنده ;ی برتر اینترنت در کشور انتخاب شده است.ملاک این انتخاب، سرعت و کیفیت اینترنت مورد ارایه در ساعات مختلف روز است و در همه ;ی ساعات انتخاب شده، شرکت شاتل رتبه ;ی اول را کسب کرده است.برای مشاهده ;ی جزییات این بررسی و امتیازات کسب شده توسط شاتل، می ;توانید به سایت خبرگزاری ;های مختلف کنید یا این جاکلیک فرمایید.