جمعه، ۲۹ مرداد ۱۳۸۹
shatel

تاسیس مرکز آموزش و پژوهش شاتل

با توجه به رشد نیروی انسانی گروه شرکت ;‌های شاتل و نمایندگان این گروه در سراسر ایران، شاتل اقدام به تاسیس “مرکز آموزش و پژوهش شاتل” کرده است. مهم‌ ;ترین مسئولیت این مرکز، که در ساختمان و تشکیلاتی مجزا فعالیت خود را از هم اینک آغاز کرده است، انجام امور آموزشی بیش از یک هزار نفر کارکنان و همکاران این مجموعه و راهبری امور پژوهشی مرتبط با فعالیت شاتل است.
گفتنی ;‌ست گام بعدی این مرکز، برگزاری دوره‌ ;های آموزشی مورد نیاز بیش از یک صد هزار کاربر شاتل در سراسر ایران است.