دوشنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
shatel

برگزاری همایش ابتدای سال ۹۱

روز پنج ;شنبه بیست و چهارم فروردین ;ماه ۹۱ گردهم ; آیی ابتدای سال گروه شرکت ;های شاتل در تهران با حضور بیش از ۶۰۰ نفر از کارکنان این مجموعه برگزار شد. هدف از برگزاری این گردهم ;آیی مروری بر کارنامه سال گذشته شاتل و تشریح مسیر پیش روی در سال جدید و به طور کلی به اشتراک گذاری دیدگاه ;ها یا Vision Sharing در خانواده ; شاتل بود که هم ساله برگزار می ;شود.
در این مراسم، ابتدا احمد نخجوانی، مدیر عامل شاتل به تشریح عملکرد شاتل در سال ۱۳۹۰ پرداخت. تداوم آهنگ رشد و بالندگی شاتل در سال ۱۳۹۰، حفظ جایگاه اول بازار و افزایش فاصله ; جدی با همکاران و پیاده سازی الگوهای تعالی سازمانی (EFQM) و دریافت تقدیر، انتخاب شدن به عنوان اپراتور برتر دیتا در کشور و توسعه ; کیفی نیروی انسانی در گروه، از جمله ; مهم ;ترین دستاوردهای شاتل است که توسط نخجوانی مورد اشاره قرار گرفت.
از آن پس، محمد حسن شانه ساز زاده، موسس و رییس هیات مدیره ; شاتل به ترسیم چشم اندازی از آینده ; شاتل پرداخت. شانه ; ساز زاده، تقویت پیوسته ; مشتری مداری، ایجاد تنوع محصول و پیاده سازی الگوهای موفق جهانی را جزو مهم ;ترین استراتژی ;های گروه شرکت ;های شاتل در سال ۱۳۹۱ دانست.
در این مراسم، کاندیداهای انتخابات کمیته ; اجرایی صندوق وام و تعاون شاتل به ارایه ; برنامه ; های خود پرداختند و در مراسم انتخابات نیز به صورت مکانیزه انجام شد. قدردانی از نیروهای برگزیده ; سال که بیش ;ترین پای ;بندی به ارزش ;های شاتل داشته ; اند و نیز اهدای جوایز سه تیم برتر مسابقات لیگ فوتسال شاتل در سال ۱۳۹۰ از جمله دیگر برنامه ; های گردهمایی بود.