پنج‌شنبه 14 مهر 1390
shatel

انتخاب رییس هیات مدیره شاتل به عنوان عضو هیات مدیره­‌ی انجمن نظام صنفی رایانه‌­ای تهران

سازمان نظام صنفی رایانه ; ای کشور حدود ۷ سال پیش و با هدف ساماندهی، ایجاد تشکیلات، نظم بخشی به فعالیت ;های تجاری رایانه ; ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار تشکیل شد. روز پنجشنبه ۹۰/۷/۱۴ مجمع عمومی این سازمان برای سومین دوره انتخابات هیات مدیره ; نظام صنفی رایانه ; ای تهران برگزار شد. در این انتخابات، محمد حسن شانه ;ساز زاده رییس هیات مدیره ; شاتل با کسب ۵۷۱ رای به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره ; این سازمان انتخاب شد.