شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۶
shatel

اطلاعیه مهم درباره تعرفه‌های اعلام شده از سوی شاتل

بی‌گمان مطلع هستید که این شرکت، مطابق با الزامات قانونی مصوبه‌ی 266 کمیسیون تنظیم مقررات، مجبور به حذف سرویس‌های حجمی و ارایه‌ی سرویس‌های غیرحجمی شد. به همین منظور نیز تعرفه‌های جدید مطابق قانون و با هماهنگی دارندگان پروانه طی چند روز گذشته اعلام گردید. با این همه، با پیگیری‌هایی که با نهادهای حاکمیتی داشتیم، به نظر می‌رسد هنوز ابهاماتی در تفسیر مصوبه‌ی یادشده وجود دارد که لازم است از این نهادها کسب تکلیف و درخواست شفاف سازی کنیم. بر این اساس، با توجه به ابهامات موجود، مجبور به حذف تعرفه‌های جدید شدیم تا برای قیمت سرویس‌ها تعیین تکلیف گردد. از صبوری شما سپاسگزاریم.
آنچه مسلم است، ما از یک سو موظف به رعایت قوانین هستیم و از سوی دیگر، بزرگترین خانواده‌ی مشتریان اینترنت کشور را در شاتل اتفاقی گرد هم نیاورده‌ایم و رضایت آنان، پیش فرض همه‌ی فعالیت‌های ماست.