چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
shatel

اختصاص ۵ درصد حجم ترافیک افزوده بر روی آستانه مصرف منصفانه سرویس‌های شاتل

به گزارش روابط عمومی شاتل، با هدف جلب اطمینان دوچندان کاربران اینترنت پرسرعت و پیرو تاکید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این شرکت حداقل 5 درصد به ترافیک مشخص شده در آستانه‌ی مصرف سرویس‌های غیرحجمی خود اضافه کرده است.
ضمن قدردانی از این رویکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یادآور می‌شویم از گذشته چنین حاشیه‌ی اطمینانی در محاسبه‌ی همه‌ی سرویس‌های اینترنت شاتل وجود داشته، چنانچه بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان، حاکی از آن است که این شرکت همواره محاسبات مصرف ترافیک کاربران را به دقت محاسبه و منعکس کرده است.