عدم بازشدن سایت

لطفا ابتدا بررسی بفرمایید این سایت با اینترنت دیگری باز می‌شود یا خیر. در صورتی که با اینترنت دیگر نیز همچنان باز نمی‌شد، باید با هاست سایت پیگیری بفرمایید ولی در صورتی که سایت با اینترنت دیگر بدون مشکل باز می‌شد لطفا مستندات زیر را برای ما به ایمیل cs@shatel.ir ارسال بفرمایید تا این مورد از این سمت پیگیری شود:
nslookup, ping, tracert و همچنین تصویر عدم باز شدن سایت
برای تهیه این مستندات باید به این صورت اقدام بفرمایید :
روی کیبورد سیستم دکمه ویندوز و R را همزمان باهم نگه دارید در صفحه باز شده سرچ کنید cmd و در صفحه مشکی رنگ باز شده دستورات خواسته شده را بگیرید برای مثال مستندات برای سایت گوگل به این صورت است:

Ping:

conectivity100

trace:

conectivity101

nslookup:

conectivity102