قیمت خدمات تلفن خانگی

 

حق امتیاز استفاده از سرویس تلفن خانگی
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت مکالمات تلفن ثابت/ShatelTalk

عنوانقیمت (ریال)
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی۴۰
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی۳۰۰
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه۵۷۰
هر دقیقه مکالمه شاتل به شاتل داخل استانی۴۰
هر دقیقه مکالمه شاتل به شاتل بین استانی۳۰۰

قیمت مکالمات بین الملل تلفن خانگی

کد کشور/ شماره تلفن مقصد


قیمت بسته‌های اعتباری مکالمه تلفن خانگی

بسته‌های اعتباری مکالمه
۲۰,۰۰۰ ریال۵۰,۰۰۰ ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۰,۰۰۰ ریال۵۰۰,۰۰۰ ریال

روش‌های خرید بسته‌های اعتباری:

 1. از طریق حساب My Shatel
 2. حضوری

توضیحات:

 • حق امتیاز استفاده از سرویس تلفن خانگی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
 • مشترکین برای افزایش اعتبار سرویس خود می‌توانند با استفاده از حساب کاربری my.shatel.ir اقدام به خرید اعتبار ریالی کنند. (مطابق جدول قیمت بسته‌های اعتباری مکالمه).
 • محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و محاسبه خواهد شد.
 • محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس زمان‌های نیم دقیقه‌ای محاسبه می‌شود.
 • حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت، برای مشترکین روستاها به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکین به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و محاسبه می‌شود.
 • مشتری پس از پرداخت هزینه‌های ثابت، باید برای استفاده از خدمات شاتل‌تاک خانگی بسته‌های اعتباری مکالمه را مطابق جدول قیمت بسته‌های اعتباری مکالمه خریداری کند. گفتنی­‌ست منطق استفاده از بسته‌های اعتباری یاد شده بر مبنای روش Pay As you Go بوده و مشترک می‌تواند به مقدار اعتبار خریداری شده، با توجه به قیمت‌های شاتل با مقصدهای مختلف مکالمه کند.
 • مدت اعتبار استفاده از بسته‌های خریداری شده ۶  ماه است.
 • فاکتور سرویس همچون سرویس DSL به‌صورت جداگانه از سایر سرویس‌های ارایه شده توسط شاتل صادر می‌شود.
 • به کلیه فاکتورهای سرویس مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور اضافه خواهد شد.
 • کلیه تماس‌های ورودی به تلفن ثابت شاتل، فارغ از نوع تماس گیرنده همانند قیمت‌های تماس با تلفن ثابت آن شماره تماس گیرنده محاسبه خواهد شد.