خدمات ظرفیت انتقال و IXP

راهکار ظرفیت انتقال برای انتقال ترافیک مشترک از تمامی مراکز مخابراتی استان‌ها با استفاده از امکانات و تجهیزات مورد نیاز در نظر گرفته شده است و راهکار IXP (فروش پهنای‌باند داخلی از طریق اتصال شبکه متقابل) برای برقراری اتصال مستقیم دو طرفه به منظور استفاده هر یک از طرفین از محتوای میزبانی شده (Hosted) طراحی شده است.