چهارشنبه 31 تیر 1388
shatel

Fire fox3.5 سریع است اما نه به سرعت chrome

وقتی چند هفته پیش شرکت موزیلا با ارایه fire fox 3.5 اعلام کرد که یک مرورگر سریع به بازار ارایه نموده است ، پس ازانجام تست ها نیز مشخص شد که این مرورگر از IE وSAFARI سریع تر است اما هنوز در load شدن صفحات، دو دهم ثانیه از Google chrome کندتر بود. Google chrome درتست انجام شده برای load کردن ۸ وب سایت در ۵ تای آنها از بقیه مرورگرها سریع تر بود با متوسط زمان load صفحات ۶۹۹/۱ ثانیه و پس ازآن مرورگر Firefox 3.5 با زمانی بسیار نزدیک به آن ۷۶۲/۱ثانیه در مقام دوم قرار گرفت که تنها ۲/۰ ثانیه با Google chrome اختلاف داشت.در حالی که در Fire fox3.0.7 از نظر سرعت مقام چهارم را در بین چهار مرورگر داشت. IE8 و SAFARI نیز زمان load صفحات پایینی داشتند اما در رقابت با آن دو عقب افتادند با زمان های تقریبی ۸۳۳/۱ ثانیه و ۹۶۴/۱ ثانیه . Opera10 نسخه بتا نیز ۵/۰ ثانیه اختلاف با آخرین مرورگر لیست بالا دارا بود. اما این نتایج بسته به سایت های مختلف می تواند متناقض باشد و بسته به سرورهای آنها از یک تا بیست ثانیه اختلاف در نتایج مشاهده می شود. برای بوجود آوردن یک شرایط تست ایده آل در بین این چند مرورگر چندین سایت پر طرفدار مثل yahoo ,twitter, ebay, youtube و صفحه انگلیسی Wikipedia جهت انجام این تست انتخاب شد و تست بر روی یک notebook با سیستم عامل ویستا با سرویس پک یک انجام شد. پیش از انجام تست روی هر کدام ازمرورگرها سیستم عامل مجددا روی دستگاه نصب می شد و cache مرورگر پیش از انجام هر تست خالی می شد و برای اطمینان از نتایج تست هر سایت را ۱۰ بار تست می کردند. مسلما سرعت تنها عامل برای انتخاب یک مرورگر نیست بلکه با توجه به کلیه مشخصه های یک مرورگر می بایست در مورد انتخاب آن تصمیم گرفت.
منبع:computer world مترجم: شاتل