یکشنبه 7 شهریور 1400
shatel

مدیریت پسماندهای الکترونیکی

مشتریان عزیز و عاشقان طبیعت از شما خواهشمندیم در صورتی که عمر محصولات خریداری شده از ما به  پایان رسید، به منظور حفاظت از محیط زیست، پسماندهای الکترونیکی خود را از پسماندهای دیگر جدا و به غرفه های خرید پسماند های الکترونیکی تحویل دهید و یا با مراجعه به آدرس https://www.reeno.ir/#about_scroll نسبت به ارسال رایگان آنها به مراکز مجاز اقدام فرمایید.