شنبه 26 دی 1394
shatel

محدودیت ارایه سرویس در برخی مراکز مخابراتی لاریم قائم‌شهر در استان مازندران

فروش سرویس اینترنت پرسرعت شاتل (ADSL2+) در مرکز مخابراتی لاریم قائم‌شهر در استان مازندران متوقف شد.
شاتل به دلیل نبود امکانات مخابراتی کافی در این مرکز (ظرفیت شبکه انتقال و پهنای باند) فروش سرویس جدید را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است و ضمن عرض پوزش از متقاضیان استفاده از سرویس های اینترنت پرسرعت شاتل، تا تامین امکانات جدید، امکان ارایه سرویس‌های جدید فراهم نیست.
شاتل به محض برطرف شدن مشکلات پیش رو و تامین امکانات موردنیاز نسبت به ارایه ;‌ی دوباره سرویس‌های اینترنت پرسرعت در مرکز لاریم قائم‌شهر در استان مازندران اقدام خواهد کرد.
گفتنی است، ارایه سرویس به مشترکان قدیمی شاتل همچون گذشته و پشتیبانی کامل از آنها همچنان ادامه خواهد داشت.

لاریم قائم‌شهر در استان مازندران