چهارشنبه 20 مهر 1390
shatel

سخنرانی مدیر عامل شاتل در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

روزهای ۱۹ و ۲۰ مهرماه، همشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک با حضور ۱۲۰۰ نفر از مدیران صنایع و سازمان ;های کشور برگزار شد. احمد نخجوانی مدیر عامل شرکت شاتل به ارایه ;ی سخنرانی درباره “مدیریت استراتژیک بازاریابی” به عنوان موضوع کارگاه آموزشی منتخب همایش پرداخت که با استقبال چشم گیر شرکت کنندگان رو به رو گردید. گفتنی ;ست در این همایش، شرکت شاتل به عنوان یکی از سازمان ;های برگزیده ;ی کنفرانس معرفی شد و تندیس کنفرانس به این شرکت اهدا گردید.