پنج‌شنبه 6 مرداد 1390
shatel

سخنرانی شاتل در پنجمین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیک

روز پنج شنبه ششم مردادماه، احمد نخجوانی مدیر عامل شاتل سخنرانی خود را در پنجمین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیک با عنوان ” اینترنت و بانکداری مدرن” ارایه داد. نگاهی به بانکداری اینترنتی در جهان، مهم ;ترین چالش ;های بانکداری آنلاین، وضعیت اینترنت در ایران و راهکارهای شاتل برای نظام بانکداری کشور، مهم ترین حوزه ;های سخنرانی یادشده بود که با استقبال حاضران در همایش رو به رو گردید.
گفتنی ;ست شاتل به عنوان یکی از مسئولیت ;های اجتماعی خود، همکاری ;هایی از این دست با مراکز دانشگاهی و محافل علمی کشور دارد.