دوشنبه 12 مرداد 1388
shatel

حمله هکر ترکیه ای به سایت های آلمانی

یک هکر ترکیه ای چندین سایت آلمانی را هک کرده و شعارهایی به نفع اسلام و تصاویر یکی از سیاستمداران جناح راست آلمانی به نام گریت ویدلر که به شکل میمون تغییر شکل داده است، بر روی آن ها قرار داده شده است. ویدلر یکی از تشکیل دهنده های یک شرکت بیمه ای است که بعدها به سمت سیاست و فیلم سازی روی آورده است و دیدگاه هایی ضد اتحادیه اروپا و ضد اسلامی دارد و گروه آزادی تشکیل داده است که به احتمال قوی در انتخابات سال آینده پارلمان آلمان مقام اول یا دوم را بدست خواهد آورد. هکر که خود را به نام آلپ ترک تگین خود را می خواند بر روی بعضی از سایت های هک شده نوشته است که جنگ ما با کسی که بر ضد دین حقیقی اسلام مخالفت می کند ادامه خواهد داشت و خود را در لوگویی که بر روی سایت ها می گذارد محو کننده ترکیه ای نامیده است. تصاویر ویدلر مختلف هستند اما عموما در تصاویر قرار داده شده بر روی سایت ها دهان و بینی اش با دهان و بینی میمون جایگزین شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سایت ZONE-H که حملات هکری را تعقیب می کند ، آلپ ترک تگین تا کنون در طی یک هفته ۱۴۷ سایت را هک کرده است و تصاویر ویدلر را بر روی آن ها قرار داده است و آخرین حمله در روز جمعه صورت گرفته است. ویدلر در مصاحبه خبری در این مورد گفته است که این حرکتی جنون آمیز است اما کاری در مورد آن نمی تواند انجام دهد و گفته است مشابه این حملات سال گذشته به سایت شخصی وی صورت گرفته است و هدف حملات شخص او نیست چون صدها سایت هک شده هیچ گونه وابستگی به او ندارد. ویدلر از مخالفان گسترش اسلام در اروپا واز مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می باشد.
منبع:REUTERS مترجم: شاتل